Gå till innehållet
Laddar…

Krisen är långt ifrån över för barnen i Pakistan

Mer än fyra månader efter de värsta översvämningarna i landets historia, varnar nu UNICEF för att vintern kommer att ytterligare förvärra de pakistanska barnens svåra situation. Redan idag lider miljontals barn av akuta luftvägsinfektioner och undernäring. Och många av dem som lämnat flyktinglägren möts av raserade hem och förstörda grödor. Mer pengar behövs akut.

De stora
översvämningarna som började i augusti ödelade en femtedel av Pakistans landyta och drabbade
20,3 miljoner människor. Över 10 000 skolor och vårdcentraler på
landsbygden skadades och viktig infrastruktur som vatten- och
sanitetssystem, broar och vägar totalförstördes eller skadades svårt.
UNICEF har från dag ett kämpat dygnet runt för att rädda barns liv och
lösa de extrema problemen med förstörd infrastruktur och logistik.

– Den här krisen är långt ifrån över. Den har förändrats och
utvecklats åt olika håll, den har vandrat från en del av Pakistan till
nästa – och vi har varit tvungna att snabbt anpassa katastrofinsatserna
för att tillgodose nya behov hos de barn och kvinnor som är mest
utsatta, säger Daniel Toole, UNICEF:s regionchef för södra Asien.

.

Olika hjälpbehov

Fortfarande bor nästan en halv miljon människor kvar i flyktinglägren, men de flesta har nu återvänt till sina hemtrakter. Många av dem möts av totalförstörelse. De har inget hem kvar, inga grödor, ingen mat och inga kontanter. I norr, där snön redan har fallit, delar UNICEF ut vinterkläder och förnödenheter för att hjälpa familjer att förbereda sig för en hård vinter.

I söder däremot har man stora problem med att vattnet sjunker undan för långsamt, vilket innebär att en miljon människor fortfarande är svårt nödställda. Under de kommande kalla månaderna som väntar kommer allt fler barn att drabbas av luftvägsinfektioner och undernäring, vilka är de två främsta hoten mot pakistanska barns liv.

Undernäring ett växande problem

Även före katastrofen var många barn I Pakistan undernärda. En tredjedel av alla barn i landet föddes med låg födelsevikt. Utmaningen nu är att förstärka insatserna för att förhindra och bota undernäring, och att i vissa områden starta upp helt nya näringsprogram med regelbundna hälsokontroller där barns vikt och längd noggrant mäts och registreras. För att nå ut till de allra mest avlägsna områdena behövs mobila hälsoteam. De barn som lider av allvarlig undernäring måste få vård på särskilda näringkliniker.

.

Polio sprider sig

Nya fall av polio har nyligen upptäckts
och sjukdomen sprider sig snabbt med 126 fall i år jämfört med 89 under
2009. Det är en enormt oroväckande, särskilt som Pakistan tidigare har gjort
betydande framsteg i kampen för att utrota sjukdomen. Pakistan är ett
av de fyra länder i världen där polio fortfarande är en utbredd epidemi och hotet har nu
förvärrats på grund av stora problem att nå områden i norr där
säkerhetsläget är svårt och där överbefolkning och dåliga sanitära
förhållanden är ett tsort problem till följd av översvämningarna.

UNICEF gör skillnad

Sedan
början av översvämningskatastrofen har UNICEF försett fler än 2,9
miljoner människor med rent vatten och 1,5 miljoner har fått tillgång
till bättre sanitära förhållanden. UNICEF har i samarbete med WHO och
den pakistanska regeringen vaccinerat över 9 miljoner barn mot mässling
och polio. Nästan 300 000 gravida kvinnor, mödrar med små barn samt
undernärda barn har fått näringstillskott. 106 500 barn har kunnat börja skolan igen tack vare att man byggt upp tillfälliga skolor. 104
400 kvinnor och barn har fått tillgång till så kallade Child-friendly-spaces – säkra trygga platser där barn får träffa trygga vuxna och möjlighet att leka och vara barn mitt i kaoset. Där får de också skydd mot utsatthet, vanvård
och utnyttjande.

Under de senaste två veckorna har UNICEF delat ut 262 000 myggnät som är impregnerade med insektsmedel för att skydda barn mot malaria.

Som förberedelse för
vintern har UNICEF börjat distribuera varma barnkläder och filtar. Men
miljontals familjer behöver fortfarande hjälp med grundläggande behov som vatten, medicin
och näringstillskott för att överleva de närmaste månaderna. Särskilt
utsatta är de som bor i norra delen av landet som har svåra vinterförhållanden.

Över 500 miljoner kronor saknas

UNICEF
behöver 82,1miljoner dollar (ca 575 miljoner kronor) om man ska kunna
fullfölja återuppbyggnadsarbetet och de livräddande insatserna i
Pakistan. Dessutom kommer det att behövas ytterligare pengar under 2011
för att bekämpa undernäringen och för att stoppa spridningen av polio.


Konsekvenserna av översvämningarna i Pakistan kommer att märkas i många
år framöver. Och ju mer vi kan göra nu idag, desto snabbare kommer barn
och deras familjer att återhämta sig. Det innebär att vi har ett akut
behov av mer pengar för att kunna göra vårt jobb bättre, säger Daniel
Toole.

Hjälp de översvämningsdrabbade barnen. Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan.