Gå till innehållet

Trygga förlossningar och det går att få regeringar att satsa på utbildning – en vecka med goda nyheter

Rädda en mamma – rädda en familj

Afghanistan. Trots den osäkra situationen finns vi på plats och kämpar för att nå ut till barnen – och mammorna. En av våra viktigaste uppgifter är att ge gravida kvinnor bra vård och en trygg förlossning. I nära samarbete med lokala myndigheter, religiösa ledare och kvinnorna själva gör vi stora framsteg. Som till exempel i Bamyan där en ny mödravårdscentral för gravida invigdes i somras. Här får blivande mammor hjälp och vård under det sista skedet av graviditeten och en trygg plats att föda sitt barn på. Detta är en del i ett större projekt som omfattar sex provinser i landet och som ska ge kvinnor på landsbygden större tillgång till mödravård.

Läroböcker till alla skolbarn

Zimbabwe. Under de senaste årens samhällskollaps har skolan försämrats rejält och barnen har saknat skolböcker. Men tack vare påtryckningar från UNICEF har nu landets regering avsatt mer pengar till utbildning. Under tre månader har 500 lastbilar kört ut totalt 13 miljoner läroböcker till 5 575 grundskolor – även i de allra mest avlägsna byarna. Zimbabwe är det första landet i Afrika söder om Sahara där alla skolbarn har en egen lärobok i fyra huvudämnen – matematik, engelska, naturvetenskap och hemspråk.

Sen en film om satsningen på skolan i Zimbabwe: