Gå till innehållet

Sms räddar barns liv och även i de mest slutna länder utrotas sjukdomar – en vecka med goda nyheter

Neonatal stelkramp utrotat i Burma!

Burma. Eftersom UNICEF är en del av FN har vi möjlighet att nå fram och hjälpa barn även i världens mest slutna länder, till exempel i Burma. Där har vi bland annat lyckats utrota neonatal stelkramp. Och det enda sättet att hålla sjukdomen borta även i framtiden är genom fortsatta reguljära vaccinationer. I maj förklarades landet helt fritt från den livsfarliga sjukdomen som främst smittar spädbarn vid förlossningar. Den bästa metoden att stoppa stelkramp är enkel och effektiv. Vi vaccinerar gravida kvinnor samt kvinnor i barnafödande ålder. Mammans immunitet överförs till barnet som skyddas tills det är några månader gammalt.

Sms som räddar barns liv

Malawi. UNICEF har uppfunnit en ny sms-teknik som bland annat används framgångsrikt i kampen mot undernäring i Malawi. Med hjälp av mobiltelefoner kan vårdpersonal i avlägsna byar som saknar fax och dator, snabbt registrera barns näringstillstånd, så att landets hälsodepartement får aktuell information om varje enskilt barn. Näringsexperter gör omedelbart analyser och myndigheterna kan agera snabbt vid tecken på undernäringskris. Tidigare användes post och det kunde ta månader att få feedback och alla data hann bli gamla innan analysen var färdig. Nu får hälsokliniker extra stöd och leveranser av näringstillskott i tid för att hinna rädda fler barns liv. Det pilotprojekt som vi startat i tre distrikt har fungerat så bra att Malawi nu har bestämt sig för att använda sms-systemet över hela landet.