Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF Sverige kräver att det rättsliga skyddet stärks för barn som utsätts för sexualbrott

Trots regelbundna ändringar i sexualbrottslagstiftningen finns flera domar där det inte dömts till våldtäkt mot barn med hänvisning till barnets egen vilja, initiativ eller utseende. UNICEF Sverige anser att detta är helt oacceptabelt och lämnar idag in ett remissvar med krav på åtgärder.

Uppmärksammad dom

Ett exempel är den uppmärksammade domen som handlar om flera män som utnyttjat en 14-årig flicka genom att betala för sex med henne på en toalett i ett köpcentrum. Flickan har en utvecklingsstörning och var alkoholpåverkad när hon utnyttjades. Enligt svensk lag är det förbjudet att ha sex med någon under 15 år. I denna dom har ansvaret för åldersfrågan lagts helt på den 14-åriga flickan, istället för på männen.

Här är ett citat hämtat från domen: ”Som framgått ovan har hovrätten gjort bedömningen att målsägandens utseende inte bör ha gett indikatorer på att hon skulle vara under 15 år utan tvärtom att det finns ett visst utrymme att vid ett ytligt betraktande tro att målsägande kunde vara några år äldre.”

Oacceptabelt att utseendet avgör

– Vi anser att det är oacceptabelt att barn har ett så dåligt rättsligt skydd, säger UNICEFs barnrättsjurist Christina Heilborn. Ändringar har gjorts regelbundet i sexualbrottslagstiftningen för att stärka barns skydd. Numera finns bland annat bestämmelsen om våldtäkt mot barn som innebär ett förbud mot att ha sex med någon under 15 år, oavsett om tvång eller hot förekommit. Trots detta finns flera domar där det inte dömts till våldtäkt mot barn med hänvisning till barnets egen vilja, initiativ eller utseende.

UNICEF Sveriges remissvar

Idag överlämnar UNICEF Sverige sitt remissvar på sexualbrottsutredningen. Där framhålls behovet av att stärka skyddet och den rättsliga ställningen för barn under 18 år när det gäller sexualbrott. Läs mer i UNICEF Sveriges remissvar.