Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF startar insamling till konfliktdrabbade barn i Nordafrika

UNICEF sänder katastrofhjälp till Egypten, Tunisien och Libyen. Behoven är mycket stora och mer pengar behövs snabbt. UNICEF öppnar därför en särskild insamling för att kunna bistå barnen i området när flyktingströmmarna ökar – hjälp till du med.

Skänk en gåva nu!

I Libyen har nära 100 000 människor redan flytt över gränserna från
våldet som snabbt sprider sig. Upp till 40 000 människor har korsat
gränsen in till Tunisien, och man uppskattar att 55 000 tagit sig till
Egypten. De första flyktingarna var framförallt manliga gästarbetare.
När konflikten fortsätter är det nu främst familjer som flyr, med en hög
andel kvinnor och barn.

Om den osäkra politiska situationen
fortsätter förväntas antalet dödsoffer stiga under de kommande dagarna
och veckorna. Ännu finns inga säkra rapporter om hur många som dött
hittills, uppskattningarna rör sig om allt mellan några hundra till
några tusen.

Oron växer för att det inte finns tillräckligt med
mediciner och vård till skadade, att undernäringen ökar och att
framkomligheten för katastrofhjälpen är mycket begränsad. Allvarliga
brott mot mänskliga rättigheter befaras i det kaos som har uppstått.

UNICEF är på plats

UNICEF bedriver en permanent verksamhet i
de aktuella länderna och har nu mobiliserat extra personal från både
regionala kontor och högkvarteret. Det handlar om att skydda barnen och
att ge dem psykologiskt och socialt stöd. UNICEFs kunskap och kompetens
inom hygien och sanitet, näring, samt sjukvård i krissituationer kommer
också behövas i landet.

I Egypten och Tunisien arbetar man för
fullt tillsammans med andra FN-organ och lokala organisationer med att
koordinera katastrofhjälpen, och se till att barnen får näring, rent
vatten, skydd och stöd.

Som alltid när många människor tvingas bo
tätt i flyktingläger är risken för sjukdomsspridning mycket stor.
UNICEF arbetar därför med att distribuera rent vatten och toaletter till
flyktinglägren.

Andra insatser handlar bland annat om att hitta
och ena familjer som splittrats, för att förhindra att barn som kommit
ifrån sina familjer utsätts för våld och exploatering.

Mer hjälp
behövs

Den humanitära situationen förvärras dag för dag.
Sjukdomar och undernäring hotar. På grund av kaoset följer också en ökad
risk för kidnappning, människohandel och våldtäkter. Traumatiserade
barn kommer att behöva psykosocialt stöd.

UNICEF behöver snabbt mer resurser för att kunna svara på de akuta
behoven.

Hjälp

barnen i Tunisien, Libyen och Egypten – skänk en gåva nu!