Gå till innehållet

160 ton nödhjälp sänds till barnen i det krisdrabbade Nordafrika

Leklådor packas för att skickas till barn som flytt krisens Libyen

Det arbetas för högtryck på UNICEFs katastroflager i Köpenhamn.  De anställda har redan packat mer än 15 ton med förnödenheter som nu är på väg till de barn som drabbats av oroligheterna i Libyen. Sammanlagt sänder UNICEF  i dagarna 160 ton med nödhjälp från olika delar av världen.  I första hand går hjälpen till de barn som flytt, men så snart situationen tillåter kommer hjälpen även att nå de barn som befinner sig inne i landet.

Bland det som nu skickas finns vattenreningstabletter, förstahjälpenutrustning och sjukvårdsmaterial, men också leksaker och sportutrustning. Om barn upplever fara och bli vittnen till våld kan det få allvarliga konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa. Att få leka igen ger dem möjlighet att bearbeta det svåra de upplevt. UNICEFs personal är på plats för att se till att hjälpen når de drabbade barnen och ytterligare experter är på väg till Libyens gränser, bland annat logistiker från katastroflagret i Köpenhamn.

Det arbetas för högtryck på UNICEFs katastroflager i Köpenhamn.

Sammanlagt sänder UNICEF i dagarna 160 ton med nödhjälp från olika delar av världen

Vill du hjälpa barnen i Libyen, Tunisien och Egypten, ge en gåva här!