Gå till innehållet
Laddar…

38 miljoner barn i afrika vaccineras mot polio

Under loppet av två dagar skall över 38 miljoner barn i 15 länder i västra Afrika vaccineras mot polio. Vaccinationskampanjen genomförs av 180 000 frivilliga och är ett led i UNICEFs arbete för att utrota den allvarliga sjukdomen.

Polio är idag utrotad i de flesta av världens länder. Men i Afrikas
västra och centrala delar riskerar barn fortfarande att drabbas av den
fruktade sjukdomen som kan ge svåra funktionshinder. UNICEF genomför
därför varje år en stor vaccinationskampanj för att stoppa spridningen. I
år sker insatserna den 25:e mars och 28 april i samarbete med Global
Polio Eradication Initiative (GPEI). Under de två dagarna ska hela 38
miljoner barn få det livsviktiga vaccinet.

Tusentals barn har undgått förlamning

Vaccinationsinsatsen
kommer att vara särskilt stor i Nigeria, som är det enda landet i Afrika
där polio fortfarande är en utbredd sjukdom och antalet drabbade ökar.
Under de senaste 12 månaderna har antalet nya fall reducerats med 95
procent men experter varnar ändå för att minska insatserna och menar att
så länge det finns barn som inte är vaccinerade så finns det fara för
att sjukdomen åter sprids.

– Vi ser nu resultaten av den enorma
insatsen som gjorts de senaste två åren för att utrota polio. Tusentals
barn har undgått livsfarliga förlamningar, men vi måste samtidigt komma
ihåg att bara under 2010 blev över 500 barn och vuxna i regionen
drabbade. Vi måste försäkra oss om att insatsen mot att sjukdomen åter
sprids förstärks och att alla barn blir vaccinerade, säger Gianfranco
Rotigliano, Regiondirektör för UNICEF i västliga och centrala Afrika. 

Ett av historiens största hälsoinitiativ

Det nätverk som går i spetsen för kampanjen är the Global Polio
Eradication Initiative, (GPEI) som lanserades 1988 av UNICEF, WHO, U.S.
Centers for Disease Control and Prevention och Rotary. Det är ett av de
största hälsoinitiativen någonsin i historien och har resulterat i en
dramatisk minskning på 99 procent av antal poliofall världen över. Sedan
1988 då polio existerade i 125 länder och drabbade 1 000 barn varje dag
har mer än två miljarder barn vaccinerats. År 2009 rapporterades totalt
endast 1 606 antal nya fall av polio.

Polio kan bryta ut igen i
ett land som tidigare förklarats som poliofritt. Därför fortsätter
UNICEF att prioritera poliovaccinationer i hela världen. Idag är det
fyra länder i världen där polio fortfarande är en utbredd sjukdom;
Nigeria, Afghanistan, Indien och Pakistan. Kampen fortsätter tills
sjukdomen är helt utrotad i hela världen.

Var med i UNICEFs kamp för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Skänk en gåva här.