Gå till innehållet
Laddar…

Situationen allvarlig för Libyens barn

Situationen i Libyen är fortfarande mycket allvarlig och befolkningen lever i stor otrygghet. Som vanligt i katastrofer är det barnen som drabbas värst. Drygt 430 000 människor har flytt till grannländerna och antalet kvinnor och barn som befinner sig vid gränsområdena mot både Tunisien och Egypten ökar.

Striderna drabbar civilbefolkningen

Striderna i landet fortsätter och civilbefolkningen hamnar i en alltmer utsatt situation. Många människor är på flykt inom Libyens gränser. Även om några humanitära hjälporganisationer nått östra Libyen innebär det instabila säkerhetsläget att tillgängligheten fortfarande är mycket begränsad i stora delar av landet.

FN och hjälporganisationerna bedömer kontinuerligt förhållandena inne i landet och utökar de humanitära insatserna så snart det är möjligt. Utöver de insatser UNICEF gör i Benghazi-området och vid gränserna, står olika team beredda att gå in i andra områden så fort tillträde ges.

Hjälp i Benghazi och vid landets gränser

UNICEF distribuerar hjälp via några andra hjälporganisationer som är på plats i Benghazi-området. Just nu distribueras hälsoutrustning för 60 000 personer och hygienkit för ytterligare 15 000 personer. Kirurgisk utrustning har också skickats till området.

Samtidigt pågår hjälparbete i flyktinglägren vid Libyens gränser. UNICEF har upprättat trygga barnvänliga zoner i lägren, installerat latriner och andra sanitära faciliteter och ser till att att dessa underhålls.

I Salloum, vid gränsen mellan Egypten och Libyen, har speciella platser för familjer upprättats. Här får föräldrar och barn psykosocialt stöd för att bättre klara av den svåra situationen. De får också information om hälsa, hygien och sanitet för att förhindra spridning av olika sjukdomar. UNICEF ansvarar även för att rent vatten körs till lägren varje dag.

Pågående vaccinationskampanj

En vaccinationskampanj pågår för att skydda barn under två år från mässling, polio, difteri, stelkramp, tuberkulos och andra sjukdomar. För barn i skolåldern planeras en temporär skola i Shousha, vid den tunisiska gränsen. Enligt uppgift har de vanliga skolorna varit stängda i sex veckor.

Aktiviteter för barnen är livsviktigt i katastrofområden

– Målet är att barnen ska få uttrycka sina känslor, att de får ha både
roligt och lära sig saker, så att de kan fortsätta att utvecklas socialt
och psykologiskt trots den svåra situation de befinner sig i, säger
UNICEF:s utbildningsexpert Amira Fouad.

UNICEF vädjar nu om drygt
13 miljoner USD, vilket innebär en ökning med nästan fem miljoner
dollar jämfört med tidigare beräkningar. Hittills har man bara fått in
ca 20 procent av de pengar som behövs.

Just nu pågår många katastrofer i världen och barnen är de som drabbas allra värst.
Stöd UNICEFs insamling till Libyen. Skänk en gåva här.