Gå till innehållet
Laddar…

Integrationsminister Erik Ullenhag intervjuas av Expressen i ”Barnens tält” på Sergels torg

Integrationsminister Erik Ullenhag inledde dagens intervju med att förklara att han känner starkt för barn som inte har föräldrar som kan ta sitt ansvar.

– Vuxna måste bli bättre på att lyssna på barn, förklarade ministern. Att lyssna på barn och föra barnens talan gäller särskilt de barn som har ”trasiga” föräldrar som inte kan ta hand om sina barn, fortsatte han.

”Tycker du att barnkonventionen borde göras till lag i Sverige?”

”Ja, att göra barnkonventionen till lag spelar roll. Det skulle leda till att våra lagar skrivs utifrån barnkonventionen vilket i sin tur skulle innebära att vi hela tiden har med barnrättsperspektivet”, förklarade Erik Ullenhag. ”Det skulle även leda till högre kompetens hos våra myndigheter, bättre uppföljning och högre kvalité”.

På frågan om de romska barnens rättigheter i Sverige svarade ministern:

– Den romska befolkningen i Sverige lever i störst utanförskap. Romska barn går inte ut skolan i samma utsträckning som andra barn i Sverige vilket visar att det föreligger en stor förtroendeklyfta i samhället. Just socialtjänsten och skolan är exempel där romska barns behov inte tas på samma allvar”. Vidare förklarade Erik Ullenhag att vi måste bli bättre på att motverka människohandel genom ett starkare samarbete inom Europa.

”Avslutningsvis, behövs det en nationell handlingsplan för barn som har det svårt i Sverige?”

”En nationell handlingsplan kan behövas men den effektivaste lösningen vore att göra barnkonventionen till lag i Sverige. Det skulle innebära att vi går igenom våra lagar och hela det svenska rättssystemet” svarade ministern och fortsatte ” Vi måste lyssna på barnen och få fram barnens verklighet. Vi tror på vuxna när de berättar om sina övergrepp men vi gör det inte när barn berättar. Här måste vi ställa större krav på våra myndigheter”, avslutade Erik Ullenhag.

Läs mer om ”Barnens tält” och se schema över aktiviteter och gäster.