Gå till innehållet
Laddar…

Intervju med justitieminister Beatrice Ask i ”Barnens tält” på Sergels torg

”Det hörs inte så mycket om barns rätt i den allmänna politiska debatten. Håkan Juholt var här precis och han kom med nyheten att Socialdemokraterna har ändrat sig och vill nu göra barnkonventionen till svensk lag. Varför är Moderaterna emot det?

-Barnkonventionen ställer alla upp på. Bekymret är att barnkonventionen är i vissa delar något allmänt skriven om man jämför med hur lagar brukar se ut. Sverige uppfyller väldigt mycket av det som barnkonventionen säger. Just nu har vi en genomgång på Socialdepartementet där vi tittar igenom hur väl vi uppfyller de krav som barnkonventionen ställer. Det är resultatet som räknas. Alla är för barnkonventionen, frågan är hur man ska få bättre resultat, förklarade Beatrice Ask.

”Men olika barnrättsorganisationer, däribland UNICEF, tycker att barnkonventionen borde göras till lag i Sverige. Är det inte bra att lyssna på de som arbetar närmast barnen?

-Problemet är att barnkonventionen i vissa delar är allmänt formulerad. När det ska användas i en domstol kan det bli svårt att ge barnet den rätt som barnet ska ha. Det är därför som lagtexten ser annorlunda ut än barnkonventionen. Det är så med andra konventioner som Sverige har skrivit under också. Man är med på konventionen men man arbetar annorlunda med själva lagstiftningen för den ska vara en anvisning till domstolen. Men vi jobbar vidare på det. Det är rätt roligt att vi är överens, svarade ministern.

”Man skulle kunna skriva en ny lag utifrån barnkonventionen.

-Jag tror inte att vi ska ha andra lagar för barn än för vuxna men barnperspektivet måste finnas med i all typ av lagstiftningsarbete, svarade Beatrice Ask.

”Några av de barnen som far mest illa är de som blir offer för trafficking. Vad säger du om det?

-Man ska vara klar över att handeln med barn är internationell och väldigt omfattande. Det är viktigt att få många länder att arbeta tillsammans mot de här hemska övergreppen, förklarade ministern.

”Vilken är den viktigaste barnfrågan idag utifrån ditt rättsliga perspektiv?

-Att alla barn lär sig skriva, läsa och räkna, svarade ministern och fortsatte, idag finns  det 10 miljoner romer i Europa, väldigt många av de är barn varav 40% går i skolan. Barn som inte får lära sig skriva och läsa har svårare att ta till sig information om sina rättigheter och berätta för andra om sina upplevelser. Ingenting är viktigare än en riktigt bra skola, menade ministern. Vi måste hjälpa barn, umgås med barn, diskutera med barn och ställa upp för barn. Och bli bättre på att ge kärlek, fostran och trygghet, avslutade Beatrice Ask.