Gå till innehållet

Barnkonventionen som lag? UNICEFs barnrättsjurist Christina Heilborn debatterar med Moderaternas Krister Hammarbergh

En av UNICEF Sveriges viktigaste frågor är att jobba för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Idag är det bara Moderaterna och Sverigedemokraterna som aktivt motsätter sig förslaget. Övriga riksdagspartier har tagit ställning för en så kallad inkorporering, medan Centerpartiet ännu vacklar. UNICEFs barnrättsjurist Christina Heilborn debatterade frågan med Moderaternas Krister Hammarbergh i ”Barnens tält” vid Sergels torg. Christina lyfte bland annat fram att barnets rättsliga ställning skulle stärkas om barnkonventionen blev svensk lag. Hon betonade även att barnkonventionens bestämmelser skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken den inkorporerades. Idag avfärdar många myndigheter och politiker barnkonventionen eftersom den inte just inte är lag, som i sin tur missgynnar barnen. Ett av argumenten emot, som också Krister Hammarberg lyfte, är att det är främmande för vårt rättssystem att göra en internationell konvention till svensk lag. Men det har Sverige dock redan gjort med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 1995.

UNICEF Sverige publicerade samma dag, tillsammans med flera andra barnorganisationer, ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt i Expressen. Läs brevet här!

Idag svarar statsministern på frågan!

Nedan ser du en sekvens ur debatten:

Läs mer om ”Barnens tält” och se schema över aktiviteter och gäster.