Gå till innehållet
Laddar…

Lagändring krävs för att skydda asylsökande barn

Det behövs en lagändring för att skydda barn som söker uppehållstillstånd och samtidigt riskerar att fara illa i sina familjer. Det kräver UNICEF i ett brev till regeringen, med anledning av fallet med de två små barnen som hotas av utvisning till Uzbekistan tillsammans med sin psykiskt sjuka mamma.

I brevet framhålls att det finns andra barn i liknande situationer, och att lagstiftningen brister för denna mycket utsatta grupp. I det uppmärksammade fallet har Migrationsverket beslutat att två barn, två och fyra år gamla, ska utvisas tillsammans med sin psykiskt sjuka mamma till hennes hemland Uzbekistan. Pappan ska utvisas till Azerbajdzjan.

– Det kan finnas stora risker med att utvisa ett barn tillsammans med en förälder som tidigare har bedömts vara otillräcklig eller har utsatt barnet för fara, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid UNICEF Sverige.

– Vi anser att Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska vara tvungna att ta hänsyn till medicinska intyg och socialtjänstens utredningar när de fattar beslut i asylärenden. Idag väljer man alldeles för ofta att bortse från de uppgifterna.

I UNICEFs brev till regeringen framhålls att barn som är bosatta i Sverige och som riskerar att fara illa i sina familjer, får samhällets skydd enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Men ett barn som söker uppehållstillstånd kan när som helst fråntas den rätten som lagen ser ut nu. Det är en uppenbar diskriminering och strider mot barnkonventionen, anser UNICEF.

– Lagen måste ändras så att alla barn har ett skydd enligt LVU. Det får inte vara så att utlänningslagen väger tyngst i bedömningen av asylärenden som rör barn, säger Christina Heilborn.

Läs UNICEFs brev till regeringen.