Gå till innehållet
Laddar…

Odd Swarting, Maja Frankel, Maj-Inger Klingvall och David Lega i UNICEF Sveriges styrelse

Vid årsstämman idag valdes Odd Swarting, advokat och delägare i Setterwalls advokatbyrå, till ny ordförande för UNICEF Sverige. Swarting var tidigare vice ordförande och efterträder Birgitta Dahl som efter sex år som ordförande nu avgår.

– Att arbeta för barns rättigheter är något av det viktigaste man kan
göra. Jag tar mig an uppdraget med stort engagemang och ödmjukhet. Med
min näringslivsbakgrund hoppas jag kunna bidra till att UNICEF Sverige
knyter ännu fler fruktbara samarbeten med olika företag, säger Odd
Swarting.

Till ny vice ordförande valdes Maja Frankel,
företagskonsult med barnrättsfrågor som specialitet och tidigare ledamot
i styrelsen.

Nya styrelseledamöter är Maj-Inger Klingvall,
tidigare socialdemokratisk politiker med bred erfarenhet när det gäller
barns rättigheter, bland annat i sin roll som statsråd samt David Lega,
kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborg, föreläsare och före detta
elitidrottare.

Vid årsstämman presenterades UNICEF Sveriges
årsredovisning där det framgick att UNICEF Sveriges totala
verksamhetsintäkter för 2010 uppgick till 420 miljoner kronor, att
jämföras med 496 miljoner år 2009. Minskningen var väntad och berodde på
att det projekt som IKEA Foundation stödjer hade lägre kostnader 2010,
något som påverkade storleken på IKEA Foundations investering under
året. Övriga insamlingsaktiviteter ökade med 28 procent.

Antalet
Världsföräldrar (månadsgivare) var vid årets slut 128 900, jämfört med
107 050 föregående år. Världsföräldrarna bidrog med 163,3 miljoner
kronor, vilket var en ökning med 23 miljoner jämfört med år 2009.

Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2010