Gå till innehållet
Laddar…

Vietnam, del 3: Vi träffar gatubarn på centret Thao Dan

Ngoc kom till centret efter att hennes föräldrar tvingat henne att arbeta hårt på gatan.

Idag besökte vi Thao Dan, ett center som arbetar med gatubarn, som UNICEF stödjer. Centret tar emot upp till 250 barn och fungerar som både förskola, läxhjälp, förberedande studier till den allmänna skolan, stöd, skydd, information och utbildning i barnkonventionen. Vi fick alla en ny bild och bättre kunskap om olika livsvillkor för gatubarn i Vietnam. Vissa var föräldralösa, andra bodde på gatan tillsammans med sina föräldrar eller en släkting, andra var immigrantbarn (internflyktingar) där föräldrarna bodde på annan ort.

Många av barnen är på centret på dagarna men sover på gatan ensamma eller med föräldrar eller släktingar på nätterna. Andra höll ihop i gäng. På centret jobbade tio så kallade ”street educators” och 40 frivilliga. ”Street educators” söker även upp barnen på gatan och undervisar dem på plats. Det gör man för att motivera och inspirera barnen att komma till centret. En annan anledning är att bilda sig en uppfattning om barnets familjesituation och hurvida en förälder, syskon eller annan släkting finns i barnets närhet.

Nghia, 7 år, övergavs av sina föräldrar och lämnades till ett pagoda (buddistiskt tempel).

Quy, 15 år

Nig, Nyoc (11 år), Han, Vang (10 år), Den (15). ”Det roligaste med att vara här är att få leka med andra barn”, berättar Den.

Vi fick intrycket av att detta är en trygg och säker plats för barnen, där de inte bara får utbildning utan också får leka och bara vara barn. Engagemanget bland barn och vuxna är stort.

”Tidigare jobbade jag med min mormor med att sälja lotter på gatan. Tack vare centret har jag fått möjlighet att gå i skolan och känna mig trygg”, säger Quy, 15 år.

UNICEF jobbar tillsammans med centret på lokal nivå men också på nationell nivå för att påverka politiker och beslutsfattare att införa bättre trygghetssystem för de utsatta barnen, framförallt för de som hamnar på gatan och t ex råkar ut för trafficking. ”Det handlar om att synliggöra barnen och få fram bra statistik och fakta om deras situation”, säger Madame Tong, ansvarig för centret.

”Största utmaningen med mitt jobb är att få barnen att stanna kvar på hemmet och att få föräldrarna att förstå hur viktigt det är med utbildning”, avslutar Madame Tong. / Peter, Helena, Agneta och Malin

Thai (11 år), Lap (11 år) och Mah (13 år) bor alla på centret. Tack vare stödet de får har de nu klarat sitt skolår med godkända betyg, något som de var väldigt glada för

Madame Tong