Gå till innehållet
Laddar…

Barnen i Libyen måste få komma tillbaka till skolan

Situationen inne i Libyen är fortfarande extremt instabil, spänd och osäker. Trots rapporter om att den 12 veckor långa belägringen av Misrata upphört bekräftar pålitliga källor att situationen i staden återigen förvärrats. UNICEF har nu stärkt sin närvaro i landet och planerar insatser som ska sätta press på myndigheterna, skydda barnen och öppna skolorna igen.

Många av de som flyr från Misrata söker skydd i Benghazi som nu
härbärgerar över 100 000 flyktingar. De flesta är inhysta hos
gästfamiljer. Barnen i staden har varit instängda i sina hem och
skolorna har varit stängda i tre månader eftersom föräldrar på grund av
säkerhetsläget inte vågar släppa barnen till skolan och lärarna inte
heller vågat gå dit.

– Ju mer utdragen Libyenkrisen blir, desto mer akut blir läget för kvinnor och barn, säger Shahida Azfar, chef för UNICEF i Mellanöstern och Nordafrika. Barnen
har drabbats hårt av den här konflikten och deras rätt att leka och
lära hotas. Vi arbetar nu tillsammans med våra partners för att skapa
trygga platser för alla barn i Libyen.

Skolorna måste öppnas

En
viktig del av det arbete som UNICEF planerar i Libyen kretsar kring
barns rätt till utbildning. UNICEF kommer också att stödja hälsovård
och utbildning i Tunisien, för att möta behovet från de libyska
flyktingar som vistas där.

– Vi har nu gjort en överenskommelse
med myndigheterna om att UNICEF ska samla och leda en katastrofgrupp
som arbetar med att få i gång utbildningen i landet, berättar Lana
Wreikat UNICEFs katastrofsamordnare för Libyen.

Trygga kreativa lekcenter

I Benghazi finns många frivilliga vuxna som kämpar för att skapa en trygg miljö för barnen i väntan på att skolorna ska öppna igen. UNICEF och andra organisationer hjälper dem att ställa i ordning skolor och andra lokaler dit barnen kan komma och leka, delta i kreativa aktiviteter och få psykosocialt stöd. Omkring 2000 barn besöker nu varje dag sju sådana här center i Benghazi. UNICEF har utbildat den frivilliga personalen och bidrar med leksaker, sportutrustning, kritor med mera.

Förhandlar med myndigheter

UNICEFs Libyen-kontor finns av säkerhetsskäl i Kairo, men organisationen har nu förstärkt sin katastrofpersonal i Benghazi med flera nyckelpersoner som på plats tar ett helhetsgrepp på barnens situation och förhandlar med myndigheter för att kvinnor och barn ska prioriteras och för att hjälparbetare ska kunna arbeta utan risk. Tillsammans med andra internationella och lokala organisationer planerar UNICEF, inom ramen för FN:s katastrofsamordning, insatser som värnar om barns rättigheter.

UNICEF har bett om mer pengar

I flyktinglägren vid Libyens gränser har UNICEF levererat dricksvatten och toaletter, och sett till att barn får skydd och sjukvård. UNICEF har också skickat tre skeppslaster med förnödenheter till Misrata, och första hjälpen-utrustning till östra Libyen. Men behoven växer i takt med att striderna fortsätter.

UNICEF har vädjat om 126 miljoner kronor till hjälparbetet för kvinnor och barn som befinner sig inne i Libyen, men även för dem som har flytt till grannländerna.

Hjälp barnen i Libyen. Skänk en gåva här.