Gå till innehållet

”Företag kan göra så mycket mer än att bara ge bort en påse pengar”

”Båda parter ska tjäna på samarbeten som rör barns rättigheter. Vi ställer höga krav på leverantörerna.” Så inledde vår generalsekreterare Véronique Lönnerblad seminariet ”CSR: Barns rättigheter och företagens ansvar-utmaning eller självklarhet? ”

Bo Victor Nylund, CSR-expert från UNICEF, berättade vidare om att i höst lanseras FNs Global Compacts barnrättsprinciper, som blir ett rättesnöre för företags ansvar för barns rättigheter i verksamheten men också en verktygslåda för att arbeta i rätt riktning.

En av deltagarna, Sara Damber från Playing for Change Kinnevik uppmanade andra företag att våga ta in kompetens inom CSR och barns rättigheter i företaget.

Diskussionen under seminariet handlade framförallt om hur olika företag och organisationer jobbar med CSR idag och hur långt utvecklingen har kommit idag jämfört med för 10 år sedan. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin betonade att CSR inte är något nytt men att det nu behövs globala ramverk för barn, där FNs barnrättprinciper kommer att vara ett steg i rätt riktning.

Sofia Arkelsten, Moderaternas partisekreterare, menade att vi inte kan lagstifta om att företag ska ta mer ansvar men barnperspektivet ska genomsyra allt.

Frågan var ju också vem som bär det yttersta ansvaret för att barns rättigheter efterlevs i företagssamarbeten. Där fick Playing for Change Kinneviks Sara Damber glada hurrarop från publiken då hon menade ”barns rättigheter är f-n allas ansvar”.