Gå till innehållet
Laddar…

”Energin från eleverna driver mig att fortsätta”

Lovisa Fhager Havdelin är en av alla de engagerade tjejer och killar som föreläser om barns rättigheter. Hon menar att en barnrättsinformatör i första hand är en människa som ställer sig bakom alla rättigheter i barnkonventionen.

Vad är en Barnrättsinformatör?

Vi Barnrättsinformatörer är ett gäng unga, engagerade tjejer och killar som vill nå ut med budskapet om barnkonventionen till alla barn och unga i Sverige. Men en Barnrättsinformatör är framförallt en människa som ställer sig bakom alla rättigheter i barnkonventionen och tycker det är viktigt alla barn och unga erhåller dessa rättigheter.

Vad har du fått för utbildning via UNICEF?

Förutom de förkunskaper i barnkonventionen från Universitet och genom engagemang i människorättsorganisationer jag hade när jag sökte till att bli Barnrattsinformatör har UNICEF fördjupat mina kunskaper i hur barnkonventionen appliceras och gett mig en bra grund att stå på beträffande hur UNICEF arbetar och har för visioner, i Sverige och globalt. Vad som UNICEF verkligen bidragit med och som varit viktigast för mig under utbildningen är arbetsätt i form av värderingsövningar och annat för att nå ut till elever med innehållet i barnkonventionen.

Vad brukar du lyfta upp i dina föreläsningar?

För mig är det viktigt att de jag talar till får information om barnkonventionen i ett sammanhang. Därför berättar jag alltid lite historia, bakgrund samt skildringar från verkligheten. Utöver detta tycker jag det är viktigt att belysa barnkonventionens principer samt att eleverna när passet är klart vet vad UNICEF står för, hur och var de arbetar.

Var har du föreläst och hur har reaktionerna varit?

Jag har förelast på förskole-, grundskole- och gymnasienivå i Helsingborg med omnejd. Reaktionerna har enbart varit positiva. Men framförallt har jag märkt att elever blivit engagerade och inspirerade då det kommit fram till mig efter lektionspass och efterfrågat att jag ska komma igen osv.

Hur mycket kan svenska elever om barnkonventionen och UNICEFs arbete?

Svenska elevers kunskap kring barnkonventionen är högst varierande. Tyvärr är den generella vetskapen låg men det finns skolor jag varit på där man märker att lärare och rektorer arbetar aktivt med eleverna ska förstå att de har rättigheter.

Många barn är entusiastiska över att få berätta vad de vet om UNICEF och har en god och rättvis syn på hur UNICEF arbetar i världen.

Vad motiverar dig?

Jag har alltid uppskattat barn och ungas spontanitet och ärlighet vilket har inspirerat mig att få arbeta för och med barn och unga. Den energi jag får av alla de elever jag träffat driver mig till att vilja fortsatta. För all framtid.