Gå till innehållet
Laddar…

Lärarutbildning förbättrar undervisningen i Sierra Leone

I Sierra Leone har antalet utbildade lågstadielärare inte ökat i samma takt som eleverna. För att kunna t emot alla skolbarn har man därför varit tvungna att anställa massor av outbildade lärare. Här har UNICEF, med stöd från IKEA Foundation, och tillsammans med Sierra Leones utbildningsmyndigheter, startat ett distansutbildningsprogram för obehöriga lärare.

A female teacher helps a girl read from the blackboard in a Child-centered classroom at the Wesleyan Primary School in the town of Makeni, Bombali district, Sierra Leone on Thursday March 24, 2011. Photo: UNICEF/Asselin

Om eleverna ska kunna ta till sig undervisning måste lärarna vara utbildade motiverade pedagoger. Foto: UNICEF/Asselin

Antalet skolbarn har fördubblats

Mellan åren 2002 och 2007 har antalet lågstadieelever i Sierra Leone fördubblats och omfattar nu 1,3 miljoner barn. Men på grund av den stora bristen på kvalificerad personal och resurser för att matcha efterfrågan, har många utan ordentlig pedagogutbildning anställts. För närvarande finns det nästan 8 000 outbildade lärare som arbetar i skolor runt om i landet.

Lärare saknar anställningstrygghet

Många lärare i Sierra Leone har arbetat som lärare i många år, några i över tio år. Ändå har de fortfarande ingen anställningstrygghet. Det leder till en hög personalomsättning inom en redan undermålig skola.

Alice Lamin har under de senaste två åren arbetat vid K.D.C. School i SaqueeTown, Sierra Leone. Hon är en intelligent lärare som är uppskattad av sina 45 lågstadieelever. Men i slutet av förra terminen löpte Alices anställningsavtal med skolan ut och nu måste hon på nytt ansöka om sitt jobb, utan garantier för att bli återanställd. Hennes situation är, liksom för 40 procent av Sierra Leones lärare som är outbildade och okvalificerade, svår.

– Jag försöker försörja mina tre barn, men då jag inte får lön under sommaren måste jag hitta andra vägar till inkomst, berättar Alice.

Innovativt utbildningsprogram

Alice, som efter senaste terminen varit osäker på om hon skulle få undervisa igen, pluggar nu på UNICEFs distansutbildning. Hon kommer under ett år att vidareutbilda sig. Kursen innebär klassundervisning, handledning, inlämningsuppgifter, tester och prov och avslutas med en examination.

– Kursen lär lärare att använda innovativa, barn- och flickanpassade strategier i klassrummet, säger Khadijatu Harleston, en av UNICEFs utbildningsexperter. Vi fokuserar på nya frågor som hiv och aids samt en uppförandekod för lärare.

– Tack vare det här utbildningsprojektet kan nu lärarna att lära sig mer om och bättre förstå innehållet och pedagogiken i sina skolämnen. De får nya undervisningsstrategier och metoder, tillägger Khadijatu.

A female teacher writes on a blackboard in a Child-centered classroom at the Wesleyan Primary School in the town of Makeni, Bombali district, Sierra Leone on Thursday March 24, 2011. Photo: UNICEF/Asselin

Tack vare utbildning blir lärarna mer motiverade och duktiga pedagoger.

1 500 lärare utbildas

Projektet i Sierra Leone har möjliggjorts tackvare finansiering från IKEA Social Foundation genom försäljningen av mjukdjur. 1 500 lärare i Sierra Leone kan nu förbättra sina pedagogiska färdigheter och bygga upp kapacitet för att fler barn ska få en god utbildning.

Alice har nu 10 månader kvar innan hon får sin lärarexamen. Tack vare den kommer hon nu att få lön under sommarmånaderna och en hett efterlängtad anställningstrygghet.

– Jag är mycket glad över att få återvända till min skola med mer kompetens, säger Alice. Barnen i min klass kommer att få en bättre utbildning och lära sig mer, säger hon.