Gå till innehållet
Laddar…

Vatten på agendan

Barn pumpar vatten ur en brunn i byn Kerio i Kenya. Foto: UNICEF/Antony Njuguna

I veckan är det World Water Week i Stockholm – en konferens där vattenproblematiken står på agendan. Det är ett aktuellt ämne inte minst med tanke på den stora svältkatastrofen i Östafrika som delvis kan tillskrivas bristen på vatten i regionen. Konferensen är återkommande och det övergripande temat 2009 – 2012 är ”Responding to Global Changes”.

Brist på rent vatten skördar många liv

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar 875 miljoner människor tillgång till rent vatten. Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, särskilt barns, hälsa. De flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten. Över 1, 5 miljoner barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år.

Hur jobbar UNICEF med vatten?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I 96 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya. Det gäller att hitta smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

Vår målsättning är att alla barn i framtiden ska ha tillgång till rent vatten och hygieniska anläggningar. Mer konkret betyder detta att vi hjälper till att bygga brunnar, pumpar och toaletter samt att utveckla billiga metoder för att samla regnvatten och rena det. Vi utbildar också hälsopersonal och sprider information om vattenhantering.

Vi levererar all utrustning som krävs – från smådetaljer som rörkryss och muttrar till pumpar och enorma vattencisterner för reningsverk. Och vi ser till att allt fungerar, så att vattnet når ända fram till barnen. I leveransen ingår alltid utbildning på plats.

För att ett projekt ska bli lyckat arbetar vi på olika sätt och med flera olika samarbetspartner. Det är inte bara viktigt att alla människor får tillgång till vatten, det är minst lika viktigt att de lär sig underhålla pumparna och annan utrustning. Människor får också själva tala om vad de behöver och sedan vara med och utforma arbetet.

Rent vatten till över 280 000 människor i Östafrika

Ett av de områden som UNICEF jobbat med i krisens Östafrika är vatten. Här följer ett par exempel på vad vi har gjort:

  • Vi har ökat tillgången till rent vatten genom att reparera pumpar, gräva brunnar, desinfektera vattenkällor samt köra in mer rent vatten med tankers.
  • I de värst drabbade delarna av Etiopien har vi säkrat tillgång till vatten och sanitet till över 280 000 människor.

Läs mer om hur vi jobbar med vatten här!

Läs en nyhet om hur vi jobbar förebyggande och långsiktigt för att skapa bättre motståndskraft mot återkommande perioder av svår torka på Afrikas Horn: Barnen i Kenya skyddas inför kommande katastrofer

Vill du stödja vår insamling till Östafrika kan du göra det här! Du kan även SMSa LIV till 72 900 då skänker du 50 kr till vårt katastrofarbete.