Gå till innehållet
Laddar…

Barnadödligheten minskar, men det går för långsamt

Barnadödligheten har minskat med mer än en tredjedel mellan 1990 och 2010. Det visar en ny rapport från UNICEF och WHO. Men fortfarande dör 21 000 små barn varje dag av orsaker som skulle kunna förebyggas.

Enligt rapporten har antalet barn som dör innan de fyller fem år minskat från 12,4 miljoner per år till 7,6 miljoner per år mellan år 1990 och 2010. Men tyvärr är det inte tillräckligt för att millenniemålet om barnadödlighet ska uppnås. Målet är att minska barnadödligheten med två tredjedelar till år 2015.

De nya siffrorna visar att minskningen är störst i de afrikanska länderna söder om Sahara, ett område där flest små barn dör. Där minskade barnadödligheten  med 2,4 procent 2000-2010 jämfört med 1,2 procent 1990-2000.

– Att barnadödligheten har minskat dubbelt så snabbt i länderna söder om Sahara jämfört med för tio år sedan visar att vi kan göra framsteg även i de mest utsatta områdena. Samtidigt ska vi inte blunda för det faktum att cirka 21 000 barn dör varje dag av orsaker som går att förebygga”, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

– Om vi fokuserar investeringarna på de mest missgynnade områdena kommer vi att kunna rädda fler barns liv, både snabbare och mer kostnadseffektivt.

Ökad tillgång till sjukvård, vaccin, vatten och näring

Att minska barnadödligheten är kopplat till flera olika faktorer, framförallt tillgången till sjukvård i samband med födseln, förebyggande arbete och behandling av barnsjukdomar, förbättrad kost, vaccinering, vatten och sanitet. 

Några av de största förbättringarna ser man i de mest utsatta länderna. Ett exempel är Niger, där barnadödligheten var 311 av 1000 år 1990. För att förbättra situationen har man bland annat satsat på att öka tillgången till sjukvård genom att utbilda fler sjukvårdspersonal och samtidigt öka tillgängligheten. 2010 var Niger ett av fem länder där barnadödligheten minskade mest, tillsammans med Malawi, Liberia, Timor-Leste and Sierra Leone.

70 procent dör under sitt första år

Rapporten visar också att risken att dö är som störst för nyfödda och spädbarn. Bland dem har minskningen inte varit lika stor som bland barn under fem år totalt sett. Mer än 40 procent dör inom den första månaden och mer än 70 procent under det första levnadsåret.

Högst barnadödlighet i södra Afrika

Framgångarna är hoppfulla, men stora skillnader finns fortfarande. Än idag är barnadödligheten högst i länderna söder om Sahara. Ett av åtta barn dör före fem års ålder, vilket är 17 gånger högre än genomsnittet i utvecklingsländerna (1 av 143).

Sydasien har den näst högsta andelen, där 1 av 15 barn dör före fem års ålder. Barnadödligheten är koncentrerad till just Sydasien och länderna söder om Sahara. 1990 var andelen i dessa regioner 69 procent. 2010 hade andelen ökat till 82 procent. Cirka hälften av alla barn som dör före fem års ålder kommer från Indien, Nigeria, Demokratiska republiken Kongo, Pakistan och Kina.

Omfattande rapport

De nya siffrorna är resultatet från en omfattande faktainsamling och analys som skett av experter i demografi och hälsa från UNICEF, WHO, Världsbanken, FNs befolkningsfond och en rad stora akademiska institutioner.

Här kan du ladda ner rapporten Levels and Trends in Child Mortality.

Läs Eva Dalekants (UNICEF Sveriges programhandläggare internationell utveckling) kommentar till rapporten på bloggen
 

Var med och kämpa för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Skänk pengar här.