Gå till innehållet
Laddar…

Barnadödligheten minskar

Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi

Under de senaste 20 åren har barnadödligheten i världen nästan halverats. Bilden är dock varierad och det fjärde milleniemålet (minskad dödlighet för barn under fem år med två tredjedelar) kommer troligen inte att nås i Afrika söder om Sahara, Sydasien och Centralasien. UNICEF släpper idag en rapport om barnadödligheten i världen. Läs vår nyhet: Barnadödlighetan minskar, men det går för långsamt, som sammanfattar rapporten. Eller läs/ladda ner rapporten: Levels and Trends in Child Mortality, i sin helhet.

Stora skillnader

Afrika söder om Sahara är fortfarande den del av världen där flest barn dör innan de hunnit uppleva sin femte födelsedag. Detta händer 1 barn av 8 (även om det ser ljusare ut i vissa afrikanska länder). Denna siffra kan jämföras med den för de utvecklade länderna där  1 barn av 143 dör innan fem års ålder. Denna stora skillnad är förstås både sorglig och oacceptabel. Ett barn som föds i Malawi har samma rätt till liv som ett barn som föds i Sverige.

De flesta av dessa barn dör av sjukdomar som är enkla att förebygga, som till exempel olika diarrésjukdomar, malaria och komplikationer vid födseln. Några åtgärder som krävs är utbyggd och mer tillgänglig hälsovård, att fler kvinnor får utbildning och att fler har tillgång till rent vatten. Det som behövs är mer resurser och politisk vilja. Även om ansvaret ligger på de nationella regeringarna, måste vi i väst bidra med mer biståndsmedel för att rädda liv.

Parallellt med detta stöd måste vi föra en dialog med regeringarna så att mer pengar satsas på denna grundläggande service till medborgarna.  UNICEF är en av få organisationer som arbetar med alla dessa delar. Tillsammans med lokala organisationer och myndigheter bygger vi skolor, vårdcentraler och mobila hälsoteam som når avlägsna byar. Och för vi för en regelbunden dialog med ministrar och andra makthavare för att mer resurser ska satsas på vård och utbildning.

Tillsammans måste vi se till att fler barn får en chans att leva.

/Eva Dalekant
Programhandläggare internationell utveckling