Gå till innehållet

Barns rättigheter på årets bokmässa

UNICEF befinner sig just nu på bok- och biblioteksmässan i Göteborg för att prata om vårt arbete med att lära barn om deras rättigheter inom ramen för bibliotekets verksamhet. Projektet är ett samarbete med Retoy www.Retoy.se och riktar sig till barn 4-7år.

– De senaste åren har vi tagit fram material för skolans alla nivåer för att enkelt kunna prata barns rättigheter i klassrummen. Men vi saknade en enkel handledning för att förskolepedagoger och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med små barn skulle kunna lära barn om barnkonventionen på ett lekfullt sätt. Nu har vi ett färdigt material som håller på att testas och utvärderas av barn som besöker Luma bibliotek i Hammarby sjöstad i Stockholm och förhoppningsvis kan vi sprida detta på bred front under nästa år, säger Lisa Ericson som ansvarar för opinionsbildning barn och unga på UNICEF Sverige

Unicef på bokmässan

Skapare bakom Retoy Soledad Misa Pinero och Lisa Ericson från Unicef presenterar sitt samarbetsprojekt på internationella torget på bokmässan i Göteborg.