Gå till innehållet
Laddar…

Vaccin mot pneumokocker ska minska barnadödligheten i Burundi

I Burundi är svåra luftvägsinfektioner som beror på pneumokocker den näst vanligaste dödsorsaken bland barn som är yngre än fem år. Det ska man nu ändra på. Med stöd av UNICEF, WHO med flera, har landets allmänna barnvaccinationsprogram utökats med ett vaccin mot pneumokocker. Det kommer att rädda många barns liv.

Dödar en miljon barn om året

Varje år dör 1,6 miljoner människor av pneumokockinfektioner och så många som 1 miljon av dem är barn. De flesta dödsfall som beror på pneumokocker orsakas av lunginflammationer (89 procent), hjärnhinneinflammation (6 procent) och andra allvarliga infektioner (5 procent). Omkring 90 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländer. Bland barn är lunginflmmation den huvudsakliga dödsorsaken av alla infektionssjukdomar, framför allt i utvecklingsländerna.

Vaccinet når 320 000 spädbarn

Enligt statistik från hälsomyndigheterna i Burundi är svåra luftvägsinfektioner som beror på pneumokocker den näst största dödsorsaken bland landets barn under fem års ålder. Det vill myndigheterna försöka ändra på. Med stöd av UNICEF, WHO med flera, införs nu vaccin mot pneumokocker i rutinerna för landets allmänna barnvaccinationsprogram. Dessa nationella vaccinationer når 320 000 spädbarn, 0-11 månader gamla, och inkluderar även vaccin som till exempel tuberkulos, polio, mässling, difteri, stelkramp, kikhosta och hepatit B.

– Av alla hälsoinsatser i världen är vaccinationer den mest effektiva och billigaste metoden som räddar miljontals barns liv världen över, säger Mr Souleymane Diabate, chef för UNICEF i Burundi. Att vaccinera mot pneumokocker är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få ned barnadödligheten i utvecklingsländer;

Vaccin är en rättighet

Burundi är ett av en handfull länder i Afrika som tar det här steget framåt. I industriländerna används det här vaccinet redan, med mycket bra resultat. UNICEF arbetar över hela världen tillsammans med regeringar och andra organisationer för att se till att vaccin blir en rutin som når ut till alla barn.

– Vaccinationer är inte en förmån som bara vissa barn har möjligheten att få, säger Souleymane Diabate. Vaccinationer är en rättighet som måste uppfyllas för alla barn i hela världen.

Var med och kämpa för alla barns rätt till överlevnad och utveckling. Skänk en gåva här.