Gå till innehållet
Laddar…

Välkomnad satsning: 500 miljoner ska rädda 250 000 barn

Katuwala 10 år kramar om sin malariasjuka lillebror

Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi

Vi på UNICEF Sverige välkomnar regeringens satsning om 500 miljoner på barn och unga som tidigare aviserats. Det är också positivt att barns rättigheter och millenniemålen hamnar så högt i regeringens biståndsprioriteringar. Det bör dock framhållas att dessa 500 miljoner främst är omprioriteringar inom den befintliga biståndsbudgeten och inte nya pengar.

I höstbudgeten för 2012 höjs biståndsnivån med 650 miljoner, men dessa pengar räcker inte till alla nya satsningar. Bland annat har man också aviserat en satsning på utveckling av det privata näringslivet på 650 miljoner. Ett jättebra initiativ som vi också välkomnar. Men det hade varit bättre att skjuta till nya pengar om man nu kallar det en ”satsning”. Eller hade man kunnat använda den miljard som avräknades biståndsbudgeten i form av en skuldavskrivning härhörande från 1970-talet. Själva skulderna som skrevs av gentemot DRC och Togo uppgick till drygt 50 miljoner kronor. Dessa skulder har sedan räknats upp genom ränta på ränta- en typ av kreativ bokföring.

Det kommer också att bli mycket svårt att utvärdera målet att rädda livet på 250 000 barn. Med budgetstöd och ökad givarsamordning går det knappt att följa just det svenska biståndets resultat ned till den nivån. I många biståndsmottagande länder sjunker dessutom andelen biståndsmedel av statsbudgeten stadigt. Detta innebär att de i allt högre grad finansierar samhällsservicen med egna medel, vilket förstås är mycket positivt. Vi kan förstås fortfarande följa upp vilka resultat det totala biståndet till ett land har gett och hur många barns liv det kan ha räddat livet på.

/ Eva Dalekant, programhandläggare, UNICEF Sverige