Gå till innehållet
Laddar…

Katastrofhjälp till Pakistan hotas av brist på pengar

I det översvämningsdrabbade Pakistan når UNICEF nu ut med livräddande insatser till hundratusentals familjer. Samtidigt hotas insatserna av brist på pengar.

Nära 210.000 människor får nu rent vatten varje dag, och förnödenheter som vattenreningstabletter, hinkar, tvål och presenningar distribueras till mer än 100.000 människor.

 

UNICEF stödjer också 100 mobila vaccinationsteam som genomför mer än 175.500 vaccinationer mot polio och mässling bland barn i flyktinglägren. Några andra exempel på UNICEFs insatser är hälsoteam som har hjälpt 11.000 kvinnor i samband med deras förlossningar, samt 23 nya centra för allvarligt undernärda barn. Sedan översvämningskatastrofen förra året finns redan 454 andra näringscentra för barn som Unicef driver tillsammans med andra FN-organ och organisationer.

Men bristen på pengar är överhängande när UNICEF trappar upp hjälpen till offren för översvämningarna. UNICEF har vänt sig till omvärlden och vädjat om 345 miljoner kronor för att täcka de omedelbara behoven för kvinnor och barn under de närmaste sex månaderna. Hittills har de insamlade medlen varit begränsade, samtidigt som enbart leveranserna av rent vatten som Unicef står för kostar drygt fyra miljoner kronor i månaden. Det behövs snabbt mer förnödenheter, men utan mer pengar kan de inte köpas in.

– Det är helt avgörande att vi snabbt kan hjälpa de barn och familjer som har drabbats. UNICEF levererar redan betydande humanitär hjälp, men behöver mer resurser för att klara av att möta de stora hjälpbehoven, säger Dan Rohrmann, chef för Unicef i Pakistan.

Vill du stödja vårt arbete för barn i katastrofer ge en gåva här!