Gå till innehållet
Laddar…

Vi kräver en lagändring för att skydda barn som söker uppehållstillstånd och samhällsvårdas

Foto: CC/ Ulrica (@ullies)

I maj 2011 uppmärksammade vi frågan om barn som söker uppehållstillstånd och samtidigt är eller har varit placerade i familjehem på grund av våld, övergrepp eller omsorgsbrister i hemmet. I samband med det krävde vi, i ett brev till regeringen, en lagändring för att stärka skyddet för de här barnen. Regeringens respons på brevet var att nuvarande lagstiftning var tillfredsställande. Frågan har nu blivit aktuell igen genom ett uppmärksammat fall i media, som bland annat Göteborgs-Posten uppmärksammat. Två små barn, två och fyra år gamla, har utvisats tillsammans med föräldrar som har misshandlat dem. Läs mer om fallet i artiklarna: ”Cyniskt hur barnen behandlats” och Misshandlade barn utvisades på gp.se. Barnen var sedan ett år tillbaka placerade i familjehem för skydd och vård.

Fallet har också fått socialarbetare att själva protestera mot utvisningen. På vår Facebook-sida protesterade 1593 personer på en och samma eftermiddag (26 september) mot utvisningen.

Vi vänder oss nu till riksdagens tvärpolitiska barngrupp där Fredrik Lundh Sammeli (S) är ordförande och Socialförsäkringsutskottet för att, i ett nytt brev, tydliggöra våra krav på skydd för dessa barn:

–          LVU måste ges företräde framför utlänningslagen – inget barn ska kunna utvisas eller avvisas under pågående LVU- vård.

–          Det måste framgå av lagen att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i sina bedömningar ska ta hänsyn till socialtjänstens underlag och yttranden i dessa frågor.

De här barnen, som oftast redan bär med sig erfarenheter av extrem utsatthet, kränks och fråntas sina rättigheter. De har rätt till skydd mot övergrepp och rätt att få bli behandlade som övriga svenska barn – d.v.s. rätt till samhällets vård så länge behovet finns. Det är oacceptabelt att svenska myndigheter ser, erkänner och agerar utifrån barnens utsatthet, för att i nästa sekund bara släppa taget om dem. Det är ett uppenbart svek att inte erbjuda dessa barn – alla barn – ett skydd som räcker hela vägen.

/Emma von Corswant, barnrättsjurist UNICEF Sverige

Var med och stötta vårt krav på lagändring genom att ”gilla”, twittra eller dela bloggposten!