Gå till innehållet
Laddar…

Du har väl inte glömt att tvätta händerna?

Idag är det “Global Handwashing day” – en dag som instiftades år 2008 i syfte att öka medvetenheten kring den viktiga, ibland livsavgörande, betydelse som handhygienen har. För de flesta av oss är det en inbiten vana att tvätta händerna, men så är det inte överallt. Många människor i avlägsna områden har aldrig fått möjlighet att gå i skola och lära sig sambandet mellan vatten, bakterier och sjukdomar.

Haiti 2010: Barn står på kö för att få tvätta händerna. Efter jordbävningen i januari 2010 jobbade UNICEF, i syfte att minska risken för utbredning av kolera och andra sjukdomar, med att informera om goda hygienvanor. Foto: UNICEF/Marco Domino

God handhygien kan minska antalet dödsfall med 50 procent

Varför är det då så viktigt att tvätta händerna? Jo, att tvätta händerna med tvål är det billigaste och mest effektiva sättet att förebygga diarrésjukdomar och akuta luftvägsinfektioner, som varje år tar livet av miljontals barn i u-länderna. Om alla i hela världen tvättade händerna före maten och efter toalettbesök skulle det leda till antalet dödsfall i diarré minskade med nästan 50 procent. Att få människor världen över att tvätta händerna är därmed avgörande för att uppfylla millenniemål 4 – att minska dödsfallen bland barn under fem års ålder med två tredjedelar fram till 2015.

Hur jobbar UNICEF?

Vi vet att kunskap räddar liv och jobbar därför globalt med att sprida den livsviktiga kunskapen om sambandet mellan vatten, bakterier och sjukdomar. Om människor bara får den informationen, så vet vi att betydligt färre barn kommer att dö eller bli sjuka. Vi använder enkla undervisningsmetoder med bilder som alla förstår, oavsett om man kan läsa eller inte och oavsett vilken lokal dialekt eller vilket stamspråk man talar.

Ett mycket effektivt sätt har visat sig vara att börja med barnen. I skolan ser vi till att de får grundläggande information om hygien – och sen sprider de kunskapen vidare till föräldrar, syskon och vänner. På så sätt blir familjer och samhällen medvetna om vikten av bra hygienvanor.

Kenya 2011: Väggmålningar på en skoltoalett informerar om god hygien. Målningarna är en del i ett vatten-, hygien- och sanitetsprogram som skall minska risken för spridning av dödliga sjukdomar.