Gå till innehållet
Laddar…

Dagens undanflykt: ”Flickan har lämnat uppgifter om sexuella övergrepp för att få uppmärksamhet eller skada föräldrarna”.

CC/Ernst Vikne Obs. flickan på bilden har inget med fallet att göra

Ett föräldrapar har av Jönköpings tingsrätt åtalats för grov våldtäkt mot sina tre barn födda 2000, 2003 och 2006 (Tingsrättens målnr. B 3067-11). Det äldsta barnet har i polisförhör berättat om föräldrarnas grova sexuella övergrepp mot dem. Barnen har omhändertagits och placerats i ett familjehem. Tingsrätten har nu friat föräldrarna från våldtäktsanklagelserna. Tingsrätten har uppgett att det är märkligt att förhörssituationen inte har framstått som mer besvärande för flickan, utan snarare som något spännande. Flickan har visserligen i polisförhör berättat att hon och syskonen har borstat tänderna och tvättat händerna efter de sexuella handlingarna, samt att hon har känt vanmakt eftersom hon inte har kunnat komma undan. Enligt tingsrätten har dessa uppgifter talat för att flickan har utsatts för sexuella handlingar. Domstolen har också uppgett att barnen har uppvisat ett beteende som kan anses vara sexualiserat och utmanande och att den äldsta flickan har haft kännedom om sådant som en tioåring normalt inte förväntas ha. Porrfilmer i mammans bostad kan möjligtvis ha utgjort en förklaring till detta beteende.

Tingsrätten har ifrågasatt riktigheten av flera uppgifter, vilket inte kan bortses från vid bedömningen av flickans trovärdighet. Bland annat har flickan uppgett att hon har utsatts för sexuella handlingar när hon har haft en kompis hemma, vilket har framstått som överdrivet och osannolikt. Enligt tingsrättens bedömning kan det vara så att flickan har lämnat uppgifter om sexuella övergrepp för att få uppmärksamhet eller skada föräldrarna.

Fallet är ett av många som visar hur barns rättigheter kränks när det saknas ett barnperspektiv inom domstolars verksamhet. Barnkonventionen är tydlig: barn har rätt till skydd mot våld och övergrepp, de har rätt att bli lyssnade på och respekterade för det de uttrycker. Att barn måste få ett bättre skydd mot våld är något som också flera barnläkare lyfter på SvD Brännpunkt idag.

Det är inte acceptabelt att myndigheter bortförklarar ett barns berättelse om sexuella övergrepp som osannolik och överdriven, eller kommer med undanflykter om att barnet skulle vara sexualiserat, utmanande och beräknande. Sverige borde ha kommit längre än så när det gäller synen på barn och vad barn har för rättigheter.

Visa att du inte accepterar att  vuxna skyller ifrån sig då barn far illa. Detta gör du genom att ”gilla” denna bloggpost och ta ställning mot undanflykter på Facebook (skriv under med din profilbild)!