Gå till innehållet
Laddar…

Gör FN någon skillnad?

För några dagar sen firades FN-dagen på många olika sätt. Idag anordnar vi och övriga FN-anknutna organisationer i Sverige ett heldagsevenemang på centralstationen i Stockholm.  Vi kommer att visa upp material som används i fält, spännande personer kommer att hålla korta tal och artister kommer att framföra musik och dans.

En sån här dag kan man ställa frågan igen: gör FN någon skillnad? Uppfyller FN sitt syfte?

Ban Ki Moon i FNs högkvarter

Milleniemålen – en gemensam agenda för utveckling

Det finns ett område där FN har lyckats väl även om det inte slagit fullt ut och det är när FN år 2000 beslutade om de åtta millenniemålen.  Man glömmer hur revolutionerande det var att få världens länder att tillsammans ta fram gemensamma och mätbara mål för världens utveckling.

Vi vet att millenniemålen har flera brister och att de flesta av dem inte kommer att uppnås till 2015. De har dock mer än något annat initiativ bidragit till en positiv utveckling i världen.

  • De har gett en global ram för bistånd och tydliga resultat
  • De har gett biståndet en högre plats på världens agenda
  • De har kunna användas både av regeringar och enskilda organisationer som nu i högre grad arbetar mot samma mål
  • De har skapat bättre internationellt samarbete.

Hur blir det efter 2015? Arbetet med att ta fram nya mål har börjat lite smått trots ett svårt politiskt och finansiellt klimat. Nog är vi långt från den framtidsoptimism som rådde då nuvarande mål togs fram.

Fem prioriterade områden för en bättre utveckling

Nya mål måste ändå utvecklas. De nya målen bör bygga på framstegen som gjorts, men också inkludera frågor som rättvis utveckling, korruption och demokrati.  En liten fingervisning får man i det som FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon har sagt. I ett tal till generalförsamlingen lyfter han fram fem områden som kommer att påverka den framtida utvecklingen.

  1. Utvecklingen skall vara hållbar- ”sustainable”. Man har därför börjat prata om SDGs (sustainable development goals) istället för MDGs (millennium development goals). Det handlar om att rädda jorden (miljö, energi…), att lyfta människor ur fattigdom och att främja ekonomisk utveckling. För Ban Ki Moon hänger dessa tre aspekter ihop.
  2. Gäller ”prevention” dvs arbete med att förhindra krig, förhindra konsekvenser av naturkatastrofer, förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Där lyfter han vidare utveckling som den bästa form av ”prevention”.
  3. Handlar om en säkrare och tryggare värld och nämner FN:s agerande i Elfenbenskusten, Darfur, Demokratiska Republiken Kongo, Sierra Leone och Mellanöstern.
  4. Fokuserar på FN:s skyldighet att hjälpa ”nations in transition” från despotism till demokrati och nämner Libyen och Syrien, samt från fattigdom till välstånd.
  5. Till sist ser han att ”we can dramatically advance our efforts in every sphere by working with and working for women and young people”.

Det är en vacker avsiktsförklaring. Självklart måste den följas av handling: handling från FN och handling från världens alla regeringar som utgör FN.

/Verónique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige