Gå till innehållet
Laddar…

Översvämningarna i Sydostasien ökar risken för människohandel

Den senaste tidens kraftiga oväder i Sydostasien är de värsta på 50 år och totalt är 8 miljoner människor drabbade. Men översvämningarna har inte bara förstört hus och vägar utan även lett till att många barn kommit ifrån sina föräldrar. De ensamma barnen löper större risk att utsättas för människohandlare.

Ensamma barn är särskilt utsatta och sårbara

När en naturkatastrof drabbar ett land är det inte bara den omedelbara effekten av själva katastrofen som innebär risker för barn. I det kaos som råder när vardagen kollapsar lurar även andra faror. Många barn kommer ifrån sina föräldrar och ensamma barn löper extra stor risk att utsättas för människohandlare och andra som vill utnyttja dem.

På flera håll i Thailand arbetar UNICEF tillsammans med Rädda barnen och lokala myndigheter för skydda ensamma barn. Man sätter upp barnvänliga platser där barnen registreras för att underlätta återförening mellan barn och föräldrar som kommit ifrån varandra. Man har också tagit fram informationsmatarerial för att förebygga att barn kommer bort, utnyttjas och i värsta fall säljs.

– Barnvänliga platser är en första insats för att barnen så småningom ska kunna återhämta sig, säger Victoria Juat, som arbetar med skydd av barn för UNICEF i Thailand.

Hjälp att bearbeta svåra upplevelser

Tusentals familjer i hela Sydostasien har tvingats flytta och bor nu i tillfälliga bostäder eller tält. De största behoven gäller rent vatten, hygienartiklar, mat och skydd men många barn lider också av stress och andra symptom till följd av de fruktansvärda händelser som katastrofen inneburit. För att hjälpa barnen att bearbeta sina upplevelser är det viktigt att de får rätt hjälp i en trygg miljö.

– Ordnade aktiviteter i en lugn och trygg miljö är avgörande för att barn på lång sikt ska kunna komma över de hemska upplevelser de tvingats genomleva de senaste veckorna, säger Victoria Juat.

I Thailand är stora delar av infrastrukturen förstörd och trots att det är svårt att ta sig fram med förnödenheter är UNICEF på plats och gör sitt yttersta för att hjälpa barnen. Vi sätter upp tillfälliga skolor och levererar skolmaterial för att barn trots den svåra situation som råder ska kunna gå i skolan. Dessutom pågår ett arbete med att återuppbygga de skolor som de senaste veckorna förstörts. Arbetet kommer att fortsätta en lång tid fram över och UNICEF kommer att vara på plats så länge barnen behöver stöd och hjälp.

Ge en gåva till vårt katastrofarbete