Gå till innehållet
Laddar…

Dagens undanflykt: ”Du vet ju hur han är”

Idag drar vi igång den tredje kampanjveckan på temat ”UNICEF gillar inte att man skyller ifrån sig”. Jakten på undanflykter och bortförklaringar där barns rättigheter kränks fortsätter. Tack till alla er som engagerat er hittills!

Flera exempel på undanflykter vi fått in handlar om barn och mobbning. En känsla av hopplöshet och maktlöshet präglar exemplen när det gäller hur problemet har hanterats av de ansvariga i skolan. Dagligen läser vi i media om mobbning i skolan. Här är ett axplock av några artiklar från de senaste dagarna:

”Felicia var rädd att gå på rast”

”Hennes plågoande slog till när ingen såg”

”Mobbad elev får 160 000 kronor”

”Kalmarskola sågad – stöttade inte mobbad elev”

”Alla barn ska väl få känna sig trygga i skolan?”

Den mest anmärkningsvärda undanflykten hittade vi dock i en artikel i Gefle Dagblad idag: ”Man känner sig så maktlös”

Enligt artikeln har en 9-årig flicka blivit mobbad under flera års tid. En dag ringde flickan till sin mamma från skolan: ”Mamma rädda mig”, sade hon. Enligt flickan hade killen i klassen tagit strypgrepp runt hennes hals så hon fick svårt att andas. När mamman kom till skolan och klev in i klassrummet betedde sig lärare och elever som att ingenting hade hänt. ”Du vet ju hur R är”, blev svaret från vikarien. ”Han tyckte inte att jag skulle ta det så allvarligt”, säger mamman.

Häromdagen skrev även Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund en debattartikel i Dagens Nyheter om en ny skolpolitik och att skolan ska ge barn och unga sunda värderingar. ”Respekten för människors lika värde, jämlikhet, demokrati och kamratskap måste praktiseras i skolans vardag”, menar Hägglund.

Enligt den nya skollagen råder nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola. Vuxna inom förskola och skola är skyldiga att förebygga, utreda och motverka all form av kränkande behandling av barn och elever.

Mobbning handlar ofta om upprepande och kränkande behandling och trakasserier. Det är ett stort problem för många barn i svenska skolor och de barn som drabbas hamnar i ett väldigt utsatt läge. Barn som dessutom har något handikapp eller funktionshinder hamnar i en form av dubbel utsatthet och riskerar även utanförskap och mobbning i skolan. Även elever som invandrat till Sverige efter skolstarten upplever en otrygg situation.

Kränkningarna kan se olika ut men har det gemensamt att de strider mot flera artiklar i barnkonventionen. Vuxna som får höra att barn utsätts för kränkningar måste i högsta grad ta det barnet säger på allvar. Krav ska även ställas på de verksamheter som ansvarar för barn och ungdomar, såsom exempelvis förskolor, skolor och fritidshem. Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan som ska tydliggöra hur personalen ska agera när sådana situationer uppstår samt hur skolan ska jobba i förebyggande syfte. Det är inte acceptabelt att barn slutar gå i skolan eller till och med skadar sig själva på grund av kränkningar de utsätts för i skolan. Det är alltid de vuxnas ansvar att se till att barn känner sig trygga i skolan.

Om du känner dig utsatt

Känner du dig själv utsatt i skolan eller känner någon som gör det? Först och främst ska du då kontakta skolan, men du kan också vända dig till Barn- och elevombudet (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).  Det finns också flera organisationer som arbetar mot mobbning, bland andra Friends. På BRIS hemsida kan du också läsa mer om mobbning. Mer information finns även på skolverkets hemsida.

Protestera mot undanflykter när barns rättigheter kränks på vår Facebooksida. Har du inte sett vår film om undanflykter, se den nu och sprid den gärna vidare.

Vill du stödja UNICEF Sverige regelbundet, bli Världsförälder!

Ps. glöm inte att gilla att vuxna inte skyller ifrån sig genom att gilla denna bloggpost!