Gå till innehållet

”Hade det funnits polis i närheten hade jag förstås påtalat det”

Idag drar vi igång den fjärde kampanjveckan på temat ”UNICEF gillar inte att man skyller ifrån sig”. Jakten på undanflykter och bortförklaringar där barns rättigheter kränks fortsätter. Tack till alla er som engagerat er hittills!

Flera undanflykter som vi har fått in kretsar kring civilkurage, och det ansvar som vi alla har att agera när vi ser att ett barn far illa. Skådespelaren Morgan Alling har till exempel  i vår blogg beskrivit hur han som fosterhemsplacerad femåring blev utsatt för fysiska och psykiska bestraffningar. ”Vi hörde hur ni skrek, men vad skulle vi göra?” var grannarnas undanflykt när Morgan mötte dem som vuxen.

”Har du sett, hört eller misstänkt att ett barn någon gång farit illa i din omgivning?” Den frågan ställde vi i oktober via undersökningsföretaget Novus till drygt 1000 personer. Fyra av tio svarade ja på den frågan.

”Vad gjorde du då?” lydde följdfrågan, och där svarade 22 procent att de inte hade gjort någonting. Varför inte? Jo, här fanns det olika förklaringar: Vissa uppgav att de inte visste vart de skulle vända sig. Andra att de inte ville riskera att hänga ut barnet eller förövaren i onödan genom en anmälan. Vissa tillfrågade var rädda för att inte kunna vara anonyma, medan andra inte trodde att det skulle hända något med anmälan.

”Det skedde inom släkten” eller ”hade det funnits polis i närheten hade jag förstås påtalat det” var några andra bortförklaringar från enskilda tillfrågade.

Undanflykterna kring varför man tittar bort, och väljer att inte anmäla när ett barn far illa, kan vara många. Myndigheter har enligt lag anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Vi uppmanar även privatpersoner att agera genom att kontakta socialtjänsten när man misstänker att ett barn utsätts för kränkningar.

Här kan du läsa mer om vart du kan vända dig om ett barn far illa.

Och stöd vår kampanj mot vuxna som skyller ifrån sig då barn far illa genom att gilla och dela bloggposten.

På vår Facebooksida kan du även skriva under mot undanflykter!