Gå till innehållet
Laddar…

Dagens undanflykt: Barnets utveckling och hälsa äventyras inte på ett livsavgörande sätt av ett återvändande till hemlandet

Idag lyfter vi fram ett exempel på en undanflykt som vi också använt i vår kampanjfilm om undanflykter:

Mamma, pappa och två små barn har sökt uppehållstillstånd i Sverige men fått avslag av Migrationsverket. Mamman kommer från Uzbekistan, pappan från Azerbajdzjan. Barnen är födda och uppväxta i Sverige. Barnen har omhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) då föräldrarna har bedömts vara otillräckliga i sin omsorg om barnen. Mamman är psykiskt sjuk och har bland annat hotat med att ta livet av barnen. Samhällsvården har upphört efter en tid men familjen har varit i stort behov av fortsatt hjälp. Frågan om familjens uppehållstillstånd har tagits upp av migrationsdomstolen. Socialtjänsten har inför detta skickat in ett omfattande underlag till domstolen och betonat riskerna med att barnen befinner sig i mammans vård. Migrationsdomstolen har avslagit familjens ansökan om uppehållstillstånd och barnen har utvisats tillsammans med sin psykiskt sjuka mamma till Uzbekistan. Pappan har utvisats till Azerbajdzjan. Domstolen har i avslagsbeslutet angående det yngsta barnet (UM 11546-10) uppgett följande: ”Barnet har under större delen av sin vistelse i Sverige bott tillsammans  med sina föräldrar och sitt syskon, även om föräldrarnas omsorgsförmåga stundom sviktat. Det får således antas att barnet även i fortsättningen kan få en tillfredsställande omvårdnad genom båda eller någon av föräldrarnas försorg. Det har inte framkommit att barnets framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett livsavgörande sätt skulle äventyras av ett återvändande till hemlandet tillsammans med någon av föräldrarna”.

Fallet är ett av många som visar på en tydlig situation där barn som redan bär med sig erfarenheter av extrem utsatthet, kränks och fråntas sina rättigheter. Utlänningslagen har företräde framför LVU. Barn som omhändertas av det svenska samhället kan alltså när som helst utvisas tillsammans med vårdnadshavare. Detta sker trots att svenska myndigheter har bedömt att föräldrarna kan utsätta barnet för en allvarlig risk att skadas. De här barnen hamnar mitt i en lagstiftning som ger utrymme för bortförklaringar och undanflykter när det handlar om att tillgodose deras behov och rättigheter. Enligt barnkonventionen har dessa barn rätt till samhällets skydd och stöd i samma utsträckning som övriga barn i Sverige. Det måste bli ett slut på undanflykter och bortförklaringar för fortsatt diskriminering av dessa barn.

Var med i kampen mot undanflykter genom att kolla in vår film.

Imorgon är sista dagen på vår realtidskampanj. Har du inte protesterat mot undanflykter genom att ta ställning med din profilbild på Facebook så är det hög tid nu!