Gå till innehållet
Laddar…

Mässling minskar i Somalia efter massvaccination

Trots den osäkra situationen i landet lyckades UNICEF och WHO i augusti vaccinera 750 000 barn mot mässling. Det har gett resultat och spridningen av sjukdomen minskar. I slutet på november genomfördes ytterligare en vaccinationsinsats för att nå ut till ännu fler barn i Somalia.

Från dörr till dörr

Under en vecka gick 1 700 vaccinationsteam runt och knackade dörr i Mogadishus alla 16 distrikt och i alla flyktingläger, för att registrera alla de barn som inte fick sitt mässlingsvaccin i augusti. De föräldrar som var tveksamma till vaccin informerades grundligt och övertygades om att det handlar om att rädda barns liv. 

UNICEF levererade all utrustning och utbildade hälsoarbetare. Dessutom spred man information via radio och TV. för att tipsa föräldrar att vara beredda hemma med sina barn eller ta med dem till närmaste vaccinationsstation, till exempel i någon av Mogadishus alla skolor där hälsoarbetare tillfälligt inrättat sig för att ta emot barnen.

Mycket smittsamt

Mässling är en dödlig luftvägsinfektion, som orsakas av ett virus. Sjukdomen sprids via utandningsluften och är extremt smittsam. I överfulla flyktingläger och bland sjuka och undernärda barn med nedsatt immunförsvar kan mässling snabbt växa till en epidemi som innebär ytterligare en katastrof för barnen.

Tack vare vaccinationerna kan man redan se att spridningen minskar. I september rapporterades 1 902 nya fall av mässling, medan samma siffra i oktober hade sjunkit till 1 644.

Mer pengar behövs

UNICEF har trappat upp alla pågående insatser I landet inom hälsa, näring och utbildning, men det räcker inte. Mer pengar behövs för att kunna hjälpa alla barn.

Hjälp UNICEF att fortsätta de livsviktiga insatserna för barnen i Afrikas horn. Skänk pengar till vårt katastrofarbete.

 

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barnen genom att gilla eller dela nyheten: