Gå till innehållet

Allt färre barn dör i Mali

Dålig infrastruktur och brist på vårdcentraler och sjukhus har medfört att landet har den näst högsta dödligheten i världen bland barn under fem års ålder. Men under de senaste två åren har siffrorna minskat med 20 procent – mycket tack vare UNICEFs hälsoinsatser.

Hälsovård till mammor och barn

Halva befolkningen i Mali har mer än fem kilometer till närmaste vårdcentral. Dessutom finns få vägar och många av dem är svåra att ta sig fram på. I samarbete med landets hälsodepartement har UNICEF startat ett utvecklingsprogram som ska ge bättre hälsovård till mammor och barn.

UNICEF utbildar mobil hälsopersonal som tar sig ut till de otillgängliga byarna med hjälp av motorcykel. På pakethållaren packas sjukvårdsutrustning och livsviktiga förnödenheter som till exempel vaccin och myggnät som skyddar mot malaria som är den främsta dödsorsaken bland barnen i Mali.

Kunskap minskar barnadödligheten

Tillsammans med frivilliga från byarna bildar alla de här människorna en livsviktig hälsokedja som når ut till varenda unge i varenda liten by. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om hälsa och sjukdomar. Alla gravida uppmanas att föda på närmsta vårdcentral och alla mammor informeras om vikten av att ta sina barn till en läkare vid första tecken på sjukdom.

Se ett filmklipp om när vaccinationsarbetare Bala Diakite and sjuksköterskan Maba N’Djim kommer med motorcykel till byn Banankoro dit de åker en gång i månaden för att se till att alla mammor och barn får hjälp att hålla sig friska.

I gåvoshopen kan du köpa utvalda produkter som används i fält.