Gå till innehållet

Dag #3 – en vecka med goda nyheter

Barn med särskilda behov är välkomna i vanliga skolan

Två pojkar med funktionsnedsättning i skolan i Serbien

Hörselskadade sexåriga Nemanja Brkic till vänster på bilden är den enda i sin klass med funktionsnedsättning. Hans skola är den första i Serbien som följer en ny lag som förespråkar att barn med särskilda behov ska få delta i den vanliga skolundervisningen. Den nya lagen är ett resultat av vårt arbete i mellersta och östra Europa för att stoppa institutionaliseringen och diskrimineringen av barn med funktionsnedsättning. Vi gör allt vi kan för att integrera alla barn i samhället.

Barnkonventionen i svenska läroplanen

En av våra viktigaste uppgifter i Sverige är att bilda opinion och väcka debatt i viktiga barnrättsfrågor. Det innebär att vi sprider information och påverkar politiker och andra som bestämmer, så att viktiga beslut ska gynna barnen. En av de förändringar vi kämpat mycket för är att barnkonventionen ska bli svensk lag och dessutom ingå i undervisningen på alla landets skolor. Och det har gett resultat. Under våren 2011 blev det bestämt att konventionen ska ingå i läroplanen. Vi har också kommit en bra bit på väg mot en ändring i lagstiftningen. Nästan alla politiska partier ställer sig bakom vårt krav på att barnkonventionen ska bli svensk lag.