Gå till innehållet
Laddar…

Allt färre barn dör av malaria i Rwanda

Hårt arbete för att stoppa spridningen av malaria i Rwanda har gett fantastiska resultat. I de värst drabbade områdena har antalet barn som dör i sjukdomen minskat med hälften sedan 2010 – mycket tack vare massutdelning av gratis myggnät.

Efter en plötslig ökning av antalet dödsfall i malaria för ett par år sedan har UNICEF tillsammans med Rwandas regering ökat och effektiviserat sina förebyggande insatser.

Gratis myggnät räddar barns liv

Malaria är en av de främsta dödsorsakerna bland barn under fem års ålder. Malariamyggan sticker på natten och bästa sättet att skydda barnen har visat sig vara att låta dem sova under antiinsektsimpregnerat myggnät.

UNICEF är världens största uppköpare och distributör av de här specialnäten och kan därför pressa priserna rejält så att näten blir så billiga att de kan delas ut gratis. Hundratusentals nät har distribuerats ut till byarna så att allt fler barn kan sova tryggt om natten.

Mobila hälsoarbetare gör hembesök

För att kunna nå ut till alla barn på landsbygden har UNICEF utbildat lokal vårdpersonal som gör regelbundna hembesök.

Vårdpersonalen har med sig myggnäten och även enkla malariatest som genom ett blodprov i fingret ger en snabb diagnos. På detta vis kan behandling sättas in omedelbart utan att familjen behöver ta sig till vårdcentral.

Långsiktiga insatser

Men det finns fortfarande alltid en risk att sjukdomen ökar igen. Därför är det viktigt att regelbundet övervaka utvecklingen och göra akuta insatser när det krävs.

– UNICEFs uppdrag är att hjälpa Rwandas regering att minska barnadödligheten i landet, berättar Dr. Friday Nwaigwe som är chef för hälso- och näringsarbetet hos UNICEF i Rwanda.

– Därför bidrar vi med både praktiskt och ekonomisk stöd för att skapa tydliga riktlinjer och stötta utvecklingen på olika sätt. Vi kommer att fortsätta utbilda vårdpersonal och dela ut myggnät och medicin – så länge barnen behöver oss.

Hjälp oss skydda barn mot malaria världen över. Ge pengar direkt till vårt arbete för barnen eller handla myggnät i vår gåvoshop.
 

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barnen genom att gilla eller dela nyheten: