Gå till innehållet

Ökat våld i Syrien drabbar barnen hårt

Trots påtryckningar från världssamfundet kommer fortsatta rapporter om ökade våldsamheter i Syrien. UNICEFs högsta chef, Anthony Lake uttrycker en stark oro över att allt fler barn dödas eller skadas.

– Att se hur barnen i Syrien lider och höra familjers vädjan om hjälp är ytterst oroande. UNICEF kräver ett omedelbart stopp av alla våldshandlingar och vädjar om stöd till alla de barn och familjer som nu är i stort behov av humanitär hjälp.

Stridigheterna i landet gör att tillgången till sjukvård är extremt begränsad och det är svårt för skadade att få medicinsk hjälp. Många barn lider också av psykiska skador efter att de tvingats genomleva svåra upplevelser som att ha bevittnat våld och kanske även förlorat familjemedlemmar.

– Vi ber alla inblandade att påminna sig om att barn inte har något ansvar för det våld som pågår. De är helt enkelt bara offer för denna tragedi.

UNICEF har tidigare rapporterat om hur barn grips godtyckligt, torteras och blir utsatta för sexuella övergrepp.

Vill du hjälpa barn i katastrofer. Skänk en gåva till vårt katastrofarbete här.