Gå till innehållet
Laddar…

Inga minfält kvar i Nepal

Nepal är det andra landet i Asien, efter Kina, där alla minfält är röjda. 200 000 kvadratmeter mark har finkammats med stöd av bland annat UNICEF och barnen kan leka tryggt igen.

Under ett decennium av inbördeskonflikter placerades 12 070 minor ut på 53 olika platser i Nepal för att skydda militäranläggningar och andra viktiga områden. Sedan striderna upphörde 2006 har UNICEF kämpat för att skydda barnen och stödja röjningen av minfälten.

Livsviktig information

I ett land med minor är det livsavgörande att sprida kunskap om riskerna. UNICEF har levererat varningsskyltar, utbildat 25 000 militärer, poliser och över en miljon skolbarn om farorna. Kursdeltagarna har bland annat fått lära sig att markera icke detonerade minor som de hittar och hur de kan hjälpa någon som skadats av minor. Tack vare informationsinsatserna minskade antalet olyckor med 40 procent mellan år 2009 och 2010.

Minutiöst arbete

I Nepal har UNICEF tillsammans med andra FN-organ stöttat regeringens arbete med att röja minfälten. Under de senaste fyra åren har mer än 200 000 kvadratmeter noggrant finkammats av minröjare i skyddsutrustning.

Minröjning är ett mycket svårt arbete som tar lång tid. Meter för meter har män och kvinnor i blåställ krupit fram på knä med metalldetektorer och försiktigt borstat, putsat och grävt för att kunna lokalisera och förstöra varenda mina. Totalt har 5 300 000 kvadratmeter kunnat säkras och återlämnas till samhällen i närheten. Och nu leker barnen återigen tryggt i de här områdena.

Billigt vapen

Landminor är ett enkelt och billigt vapen som fattiga länder har råd att köpa in och används framförallt i inbördeskrig för att hindra motparten att erövra delar av landet. De dödar obarmhärtigt, skapar terror och utlöser flyktingströmmar. Även efter ett vapenstillestånd fortsätter landminor att skörda nya oskyldiga offer. Minorna upphör inte automatiskt att fungera utan kan utgöra en risk i över 50 år. Många länder har inte råd att genomföra det omfattande röjningsarbete som krävs.

UNICEF kräver totalförbud

UNICEF kräver ett totalförbud mot minor och arbetar aktivt för att få till stånd ett internationellt förbud. I väntan på att det ska bli verklighet kämpar UNICEF vidare för att informera och hjälpa de skadade med sjukvård och rehabilitering.

Hjälp till att stoppa användningen av minor och rädda barns liv. Skänk en gåva till UNICEFs kamp för alla barns rätt till överlevnad och utveckling.

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barnen genom att gilla eller dela nyheten: