Gå till innehållet
Laddar…

Millenniemålet om tillgång till rent vatten har redan uppnåtts

Närmare 90 procent av världens befolkning har idag tillgång till rent dricksvatten. Det innebär att ett av millenniemålen för 2015 redan har uppnåtts. Det visar en ny rapport från UNICEF och WHO.

– Det här är en särskilt god nyhet för barnen. Varje dag dör över 3000 barn på grund av diarrésjukdomar. Genom att säkerställa rent dricksvatten till fler människor kommer miljontals barns liv kunna räddas, säger UNICEFs högsta chef Anthony Lake.

Siffran tros öka ytterligare till 2015

När millenniemålen antogs av FN år 2000 var ett av målen att halvera andelen människor som lever utan tillgång till rent vatten. Enligt rapporten Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 uppnåddes det målet redan i slutet av 2010. Idag har 6,1 miljarder människor – eller 89 procent av världens befolkning – tillgång till rent dricksvatten.

Fortsätter utvecklingen på samma sätt kommer den siffran ha ökat till 92 procent år 2015. Samtidigt finns stora skillnader i tillgång till säkert dricksvatten mellan regioner och olika befolkningsgrupper.

Tillgången på rent vatten skiljer sig över världen

I Latinamerika, Nordafrika och stora delar av Asien har i genomsnitt 90 procent av befolkningen tillgång till rent vatten. På landsbygden i Afrika däremot saknar 97 av 100 personer säker vattenförsörjning. Det gäller framförallt i länderna söder om Sahara där 14 procent av befolkningen istället dricker vatten ifrån floder, bäckar och sjöar.

– Vi har nått ett viktigt mål, men vi kan inte stanna här. 10 procent av alla sjukdomar är fortfarande relaterade till smutsigt vatten och dåliga hygieniska förhållanden. Vårt nästa steg är att nå de fattigaste och mest utsatta barnen i världen, säger Anthony Lake.

Trots att millenniemålet för dricksvatten redan har uppnåtts ser det inte ut som att målet om förbättrad sanitet kommer att klaras till 2015. I alla fall inte om den nuvarande trenden håller i sig. Idag saknar så många som 2,5 miljarder människor tillgång till ordentliga toaletter.

Läs mer om hur UNICEF arbetar med vatten och sanitet 

Vill du stödja vårt arbete långsiktigt? Läs mer om vad det innebär att vara Världsförälder här.