Gå till innehållet
Laddar…

Barnrättsprinciper hjälper företag att ta större ansvar

Unicef, Rädda Barnen och FN:s Global Compact lanserar vid ett seminarium i London idag en serie riktlinjer som ska kunna hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. Barnfrågor har hittills inte haft en särskilt framträdande plats i företagens CSR-arbete men de nya riktlinjerna sätter barnrättsfrågorna på agendan.

Företag har en unik möjlighet att påverka – och med barnrättsprinciperna kan företagen ta CSR-arbetet till en högre nivå. De tio principerna täcker ett brett spektrum av viktiga frågor, exempelvis förbud mot barnarbete, rimliga arbetsvillkor, barnsäkra varor och tjänster, stöd till barn i katastrofer och etisk marknadsföring. Principerna uppmanar världens företag att arbeta med barns villkor bland annat genom sina policies och uppföljnings- och efterlevnadsmekanismer.

– Jag uppmanar samtliga av världens företagsledare att verkligen ta till sig innebörden i Barnrättsprinciperna. När det gäller barn måste vi alla göra mer, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett uttalande i dag.

Genom Barnrättsprinciperna får företagen inspiration och vägledning samt konkreta redskap som kan användas i verksamheten. Framtagandet av principerna har föregåtts av en lång process med konsultationer i 20 länder där olika aktörer har bidragit. Över 600 företag, myndigheter, organisationer, fackföreningar – och inte minst barn och unga har fått komma till tals. Sammanlagt har flera tusen individer deltagit i processen.

– Företag har en unik möjlighet att påverka de samhällen där de är verksamma, men det är viktigt med samarbete. Med ledning av de nya barnrättsprinciperna kan stater, organisationer och företag tillsammans åstadkomma en verkligt positiv utveckling för barns rättigheter runt om i världen, säger Véronique Lönnerblad på Unicef Sverige.

Nu inleds arbetet med att sprida kunskap om dessa principer och få dem att ingå som en naturlig del i företagens affärsverksamhet. Rädda Barnen och Unicef säger att man gärna vill arbeta tillsammans med företag för att implementera Barnrättsprinciperna.

– Barnrättsprinciperna är viktiga för företagens ansvarstagande gentemot barn. Vi ser framemot att kunna stödja arbetet med att genomföra dem. I många fall kan företag agera snabbare än regeringar och stater och för många företag är ett socialt ansvarstagande en del av den strategiska affärsplanen eftersom aktieägare, styrelse och anställda förväntar sig en sund affärsverksamhet inte minst när det gäller barn, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare som, tillsammans med UNICEFs chef för företagssamarbeten och Chefen för UN Global Compact, lett arbetet.

Ladda ner rapporten med principerna här.

Ladda ner rapporten med konsultationerna ”How Business affects us” här.

Se FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kommentera Barnrättsprinciperna.