Gå till innehållet

UNICEF ökar beredskapen efter de kraftiga jordbävningarna i Indonesien

Två kraftiga jodbävningar skakade tidigare idag Indonesiens västkust och tsunamivarning utfördades i flera länder. Tsunamivågor uteblev men omfattningen av skadorna i Indonesien har ännu inte fastställts. UNICEFs omedelbara oro är säkerheten för indonesiens barn, som utgör en tredjedel av befolkningen. UNICEF står därför redo att möta eventuella behov.

I nödsituationer som denna är det viktigaste att ge drabbade barn och familjer tillgång till sjukvård, rent vatten, mat, tak över huvudet och toaletter så sjukdomar inte sprids. Det är också en stor risk att barn kommer ifrån sina familjer när stora folkmassor flyr till säkerhet samtidigt.

UNICEF i Indonesien har ett kontor i staden Banda Aceh, den staden som drabbades hårdast av tsunamin 2004, och även den staden som kände av dagens skalv mest. All personal från UNICEFs kontor i Banda Aceh är lyckligtvis oskadda och står nu redo att svara på de akuta behov som kan uppstå.