Gå till innehållet
Laddar…

Enkla åtgärder kan rädda livet på 2 miljoner barn

En ny rapport från UNICEF "Pneumonia and diarrhoea: Tackling the deadliest diseases for the world's poorest children" visar att barnadödligheten kan minska radikalt genom att bekämpa lunginflammation och diarré.

Lunginflammation och diarré står för nästan en tredjedel av dödsfallen hos barn under fem år. Runt om i världen dör varje år 2 miljoner barn på grund av dessa två sjukdomar och närmare 90 procent av dem bor i Afrika söder om Sahara och i södra Asien.

– Enkla insatser skulle kunna göra stor skillnad, säger Anthony Lake, UNICEFs högsta chef.

Förebyggande åtgärder och behandling för båda sjukdomarna är ofta relativt liknande. Exempel på åtgärder som UNICEF arbetar med är vaccinering, att uppmuntra till amning, öka tillgången till rent vatten och förbättra de sanitära förhållandena.

Senare års Innovationer har också hjälpt till att förenkla behandlingarna. Mediciner har gjorts mer barnvänliga genom att smaksättas. Moblitelefoner och nya SMS-tjänster har gjort att hälsoarbetare lättare kan komma i kontakt med avlägsna områden där barn löper större risk att drabbas.

Enligt UNICEFs rapport finns det kostnadseffektiva insatser men dessa behöver skalas upp omgående så att de mest utsatta barnen nås. Nya vaccin mot lunginflammation finns redan tillgängliga men länderna måste få hjälp att inkludera dem i sina vaccinationsprogram.

Enligt UNICEF skulle fler än 2 miljoner barn kunna räddas om de barn som är mest utsattta skulle få tillgång till samma sjukvård som de rikaste 20 procenten i landet. Detta gäller i hela 75 av de mest utsatta länderna runt om i världen.

Vill du hjälpa till?

Via gåvoshopen kan du bland annat köpa kylväska för vaccin och vätskeersättning som botar uttorkning.

Rapporten släpps veckan innan lanseringen av ett större globalt initiativ om barns överlevnad i Washington den 14-15 juni. Initiativet har initierats av Etiopien, Indien och USAs regeringar. Deltar gör utöver UNICEF-representanter 700 ledare och experter från regeringar, företag och organisationer. Hela rapporten finns att ladda hem på unicef.org.