Gå till innehållet
Laddar…

Kolera förvärrar krisen i Niger

Över 3000 smittade och 68 dödsfall i kolera rapporteras från Niger. Kolerautbrotten lägger sten på börda i hela Sahelområdet, som redan slåss mot en pågående hungerkatastrof. Dessutom har konflikterna i norra Mali lett till stora flyktingströmmar och påfrestningar för värdsamhällen i Niger.

Hittills har över 52 000 flyktingar kommit över gränsen från Mali. De bor i regioner som är drabbade av undernäring och har dålig tillgång till hälsovård och social service. Det här leder till att de är extra utsatta för kolerautbrottet.

UNICEF och samarbetspartners uppskattar att nära 394 000 barn under fem år kommer att behöva behandling mot svår akut undernäring i Niger under det närmaste halvåret. Barn som redan har försvagats på grund av undernäring är också mycket sårbara för den dödliga kolerasjukdomen.

Kolera sprider sig genom förorenat vatten, det är väldigt smittsamt och ett återkommande problem i Sahelområdet. Situationen är värst i byar och flyktingläger kring Nigerfloden och i svårtillgängliga samhällen på öar i floden, vilka saknar landförbindelse.

Vad gör UNICEF?

För att ge tillgång till säkert dricksvatten distribuerar UNICEF utrustning för vattenrening. Nigers regering har fått finansiellt stöd av UNICEF för att kunna behandla kolerapatienter och bekämpa en större epidemi. Budgeten är avsatt till insatser mot kolera inom den nationella vården.

I högriskområdena arbetar UNICEF och samarbetspartners med att sprida information om koleraprevention, för att bygga upp ett långsiktigt skydd mot sjukdomen. Utbildade socialarbetare hjälper till att nå flyktingsamhällen och andra utsatta grupper med det viktiga budskapet.

Men mer resurser krävs för att öka tillgången till rent vatten och toaletter, för att utrusta vårdcentraler med den personal och utrustning de behöver och för att kunna nå ut till alla med informationen. UNICEF uppmanar det internationella samfundet att ansluta sig till kampen mot koleraepidemin och hjälpa utsatta grupper att få en långsiktig tillgång till rent vatten.

Hjälp oss att rädda liv i Sahel! Skänk en gåva till vårt katastrofarbete!

UNICEFs korrespondent Chris Niles rapporterar från västra Niger, 1 augusti 2012.