Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF vädjar om 356 miljoner för att hjälpa barn som flytt Syrien

Våldet i Syrien ökar och livshotande sjukdomar som diarré sprider sig i området kring Damaskus. Förra helgen passerade fler än 2000 flyktingar gränsen till Jordanien och läget börjar nu bli kritiskt i de läger som ska ta hand om flyktingströmmen.

Tidigare i augusti rapporterade UNICEF om ökade hjälpinsatser i Syrien och angränsande länder. I Jordanien, Irak, Libanon och Turkiet finns det fler än 171 000 registrerade flyktingar, varav 32 500 är barn under 5 år. Mörkertalet av ej registrerade barn beräknas vara stort.

I flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien befinner sig runt 17 000 flyktingar, av vilka hälften är barn. Varje dag anländer hundratals nya flyktingar.

– Vi räknar med att ha 70 000 personer i Za’atari i slutet av detta år, säger Dominique Hyde, UNICEFs representant i området.

Extrema förhållanden i flyktinglägret Za’atari

Förhållandena i Za’atari är mycket svåra med extremt höga temperaturer, ingen naturlig skugga och många sandstormar. Eftersom antalet flyktingar ökar i rask takt ökar också risken för sjukdomar.

– Det är barnen som lider mest. Vi måste omgående skala upp våra räddningsinsatser, säger Dominique Hyde.

UNICEF finns på plats i området och arbetar bland annat med att tillhandahålla rent vatten. Med anledning av att lägret växer så snabbt bygger UNICEF även en större mer långsiktig vattenreserv och bygger toaletter, duschar och vattenkranar.

Vaccinationer minskar risken för sjukdomar

För att minska risken för livshotande sjukdomar genomför UNICEF en insats för att vaccinera barn i lägret. Många barn har missat sina grundvaccinationer på grund av konflikten. I samarbete med WHO och nationella hälsoministeriet arbetar UNICEF även för att skapa en mer långsiktig vaccinationsplan.

Lek och rutiner hjälper mot trauma

Många av barnen som befinner sig i lägret är svårt traumatiserade av allt de upplevt. För att ge ett utrymme för lek och rutiner har UNICEF hjälpt till att skapa tio extra trygga och barnvänliga platser. På dessa platser undervisas och leker barnen men de hjälper också till att hitta de barn som flytt från Syrien utan föräldrar eller annan familj. I dagsläget är dessa utrymmen anpassade för 2500 barn vilket är långt ifrån behovet. UNICEF beräknar att det kommer finnas runt 35 000 barn i lägret inom några månader.

– Vi måste snabbt skapa nya platser för att kunna ta hand om och hjälpa dessa barn som redan lidit så mycket, säger Dominique Hyde.

FN beräknar att runt 2,5 miljoner människor drabbats av konflikten i Syrien. Av dessa är närmare 263 000 barn under 5 år. Nu varnar FN för att diarré sprider sig snabbt i området kring huvudstaden Damaskus. Enkla insaser kan förhindra att den livsfarliga sjukdomen sprider sig. Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete. Eller handla vätskeersättning som behandlar diarré i vår gåvoshop.