Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF och IKEA Foundation når 74 miljoner barn i Indien

Foto: UNICEF.

Under september månad firar IKEA och UNICEF sitt tio år långa samarbete i Indien. Samarbetet har betytt att över 74 miljoner barn får en möjlighet att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer.

Samarbetet lanserades med en banbrytande kampanj för att främja barns rättigheter i “mattbältet” i Indiens folkrikaste delstat Uttar Pradesh och utvidgades sedan 2006 till att gälla även delstaten Andhra Pradesh. Under 2008 expanderade arbetet i över 15 delstater i ett land där mer än 28 miljoner barn är involverade i barnarbete och uppskattningsvis 4 700 barn under fem års ålder dör varje dag.

– Genom att arbeta tillsammans under de senaste 10 åren, och bidra med mer än 100 miljoner Euro till UNICEF-projekt i Indien hittills har vi skapat bättre förutsättningar för mer än 74 miljoner barn, förklarar Per Heggenes, vd på IKEA Foundation. Genom att fortsätta att tänka långsiktigt och samarbeta med UNICEF inger vi hopp åt miljonstals familjer.

– IKEA:s ledarskap har fått bestående effekter för barn runt om i världen, säger UNICEF:s högsta chef Anthony Lake. Fler barn får den näring de behöver för att överleva och växa, fler barn får tillgång till renare vatten och bättre sanitet och fler barn stannar i skolan istället för att utnyttjas som illegal arbetskraft. UNICEF ser fram emot det kommande decenniet av detta viktiga samarbete med IKEA.

Här är några exempel på vad som åstadkommits under de senaste årtiondet.

Hälsa och hygien:
– 370 000 barn har undersökts för undernäring och 56 500 barn har behandlats.
– Över två miljoner kvinnor har lärt sig om fördelarna med amning
– 32 miljoner hushåll har fått toaletter och 67 procent av skolorna har tillgång till toaletter, handfat och förbättrat dricksvatten.

Barnets rättigheter och utbildning:
– Barn i 13 120 skolor får bättre förutsättningar med nyutbildade lärare och bättre läroplan.
– 15 000 barn i Indiens bomull- och mattbälten har fått möjlighet att gå i skolan och lära sig läsa, skriva och räkna.
– 600 nya barnrättskommittéer har inrättats för att få bukt med barnarbete.
– Mer än 500 000 lokala ledare och tjänstemän har utbildats för att skydda barn.

Länk till en detaljerad rapport