Gå till innehållet

Skydda barnen i Gaza och Israel

UNICEF är djupt oroade över den försämrade situationen i Gaza och Israel och dess inverkan på barnen i området.

Foto: © UNICEF/El Baba

UNICEF har personal på plats i Gaza. Psykosociala team har i den mån de kunnat besökt sjukhus och hushåll för att tala med barn och familjer som bevittnat eller utsatts för våld. UNICEF tillhandahåller också 14 viktiga läkemedel som Gazas hälsoministerium rapporterar saknas. Större delen av UNICEFs hjälpinsatser kan dock inte utföras på grund av det svåra säkerhetsläget.

– 88 palestinier har rapporterats dödade varav 57 civila (18 barn och 12 kvinnor). 742 palestinier, mestadels civila, har rapporterats skadade (252 barn och 139 kvinnor). (Siffra från 19 nov).

– 3 israeler har dödats och 89 rapporterades skadade, däribland 80 civila och många barn. (Siffra från 18 november).

I södra Israel stängdes skolorna i tisdags inom en radie av 40 kilometer från Gazaremsan på grund av raketbeskjutning. Både raketattacker och flyganfall sätter barn och deras familjer i riskzonen, och lämnar dem utsatta för fysisk skada och psykisk ohälsa.

UNICEF uppmanar alla parter att göra allt de kan för att visa återhållsamhet och skydda barns rättigheter och välbefinnande.

Stöd UNICEFs katastrofinsatser världen över. Ge en gåva här.