Gå till innehållet
Laddar…

Ökad risk för handel med barn i katastrofdrabbade Filippinerna

Tyfonen Bopha som drog fram över Filippinerna i början av december räknas som den värsta i landets historia. Över 6 miljoner människor har drabbats varav närmare hälften är barn. UNICEF varnar nu för att de redan extremt utsatta barnen även riskerar att utsättas för handel.

 En pojke bärs bort över vattenmassorna

Förödelsen efter tyfonen är total

Förödelsen i området där tyfonen Bopha dragit fram är total. Hus och bebyggelse är raserade eller helt förstörda och på en del håll har hela byar jämnats med marken. Närmare en miljon människor har förlorat sina hem eller tvingats på flykt undan vattenmassor och förödelse. Vattensystemen har kollapsat och risken för att vattenburna sjukdomar ska spridas är stor. Men för barnen, som alltid drabbas hårdast när katastrofen slår till, lurar även andra faror. Närmare 2,6 miljoner av de drabbade är barn och många av dem löper nu stor risk att utsättas för handel.

NYHQ2012-1695

Människohandlare i katastrofens spår

När kaos och katastrof lamslår ett land är det ofta det direkta humanitära katastrofarbetet man fokuserar på – första hjälpen, vatten och sanitet samt distribution av förnödenheter. Men utöver det arbetet är en av UNICEFs huvudinsatser att skydda barn som utsätts för andra risker, som att hamna i fel händer. Barn som kommit ifrån sina föräldrar är extra utsatta och lätta byten för människohandlare och UNICEF kämpar nu för att snabbt fånga upp ensamma barn och se till att de kommer till trygga och barnvänliga platser.

De trygga och barnvänliga platserna, så kallade child friendly spaces, fungerar inte bara som en uppsamlingsplats utan ger även barnen en plats att leka och bearbeta sina traumatiska upplevelser. Syftet är att trots rådande kaos ge barnen tillvaro där de får vara just barn.

UNICEFs arbete på plats

UNICEF är på plats och hjälper barn och deras familjer. Förutom att fånga upp och registrera ensamma barn distribuerar UNICEF förnödenheter i form av vatten- och hygienpaket, första hjälpenutrustning och näringstillskott. Dessutom leder man arbetet med att säkra tillgången på rent vatten och förbättra förutsättningarna för fungerande sanitet. De första hjälpsändningarna har skickats till de drabbade områdena och ytterligare försändelser är på väg.

Hjälp barn i krig och katastrofer – ge en gåva.