Gå till innehållet
Laddar…

Läget för barnen på Haiti bättre än innan jordbävningen

Barnen på Haiti har fått det bättre när det gäller utbildning, näring, hälsa och sanitet. Det visar en ny undersökning som jämför läget idag - tre år efter den stora jordbävningskatastrofen - med det som rådde 2006.

Idag är det till exempel 77 procent av barnen i åldrarna 6-11 år som går i grundskola, jämfört med strax under 50 procent som gick i skola 2005-2006 när den förra undersökningen gjordes. Akut undernäring bland små barn har minskat med hälften, från 10 procent till 5 procent, samtidigt som kronisk undernäring har minskat från 29 procent till 22 procent.

Resultaten finns i Haiti Demographic and Health Survey, som har tagits fram i samarbete med den haitiska regeringen, med stöd från flera olika organ, däribland UNICEF. Drygt 13.000 hushåll på Haiti ingår i undersökningen.

— Resultaten visar att hjälpinsatserna från olika aktörer på Haiti under de här tre åren har bidragit till framsteg inom många områden, lindrat barnens situation och minskat utbrott av kolera och andra sjukdomar, säger Edouard Beigbeder, chef för UNICEF på Haiti.

— Det visar hur viktigt det är att stödet till Haiti fortsätter, för att framstegen inte ska vara tillfälliga, och för att man ska kunna angripa nya utmaningar där utvecklingen har släpat efter.

Tillgång till en förbättrad sanitet nära fördubblades mellan 2006 och 2012, från 14 procent till 26 procent. Tillgången till rent vatten låg oförändrat på 65 procent, medan 82 procent av invånarna i tältlägren har tillgång till rent vatten.

Foto: © Roger LeMonye/UNICEF

Foto: © Roger LeMonye/UNICEF

Foto: © Roger LeMonye/UNICEF