Gå till innehållet

UNICEF på plats i översvämningsdrabbade Moçambique

Under de senaste dagarna har omfattande översvämningar drabbat Gazaprovinsen i södra Moçambique, vilket fått stora konsekvenser för barn och familjer i området. UNICEF finns på plats och arbetar för att säkerställa barns rättigheter och se till att livsviktiga förnödenheter och information kommer fram till familjer i området.

Runt 84 000 människor beräknas vara drabbade av översvämningarna och majoriteten av dem är barn. Siffran på antalet drabbade beräknas öka till fler än 100 000.

Barn som skilts från sin familj är en extra utsatt grupp och därför samarbetar vi med lokal polis för att hjälpa dem att hitta tillbaka till sina familjer. UNICEF har tillsammans med lokala partners distribuerat 1100 familjepaket med grundläggande hushålls- och köksartiklar till familjer som är i extra stort behov av stöd.

Tillsammans med Moçambiques regering och andra FN-organ har UNICEF även distribuerat 16 stora vattentankar som i ett första skede ger 15 000 personer tillgång till rent vatten.

Utöver detta har hemlösa familjer i området försetts med 3000 tvålar, 100 presenningar för skydd, 5000 myggnät och högenergikex som räcker till 25 000 personer.

Situationen för barnen i Gazaprovinsen är kritisk och att UNCIEF agerar snabbt de närmaste dagarna är avgörande för att säkerställa att områdets barn är trygga. UNICEF utvärderar därför löpande situationen i området för att kunna tillhandahålla de förnödenheterna som krävs.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete.